Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Zondagssluiting. (12-11-2010) Art. 44 vragen aan Gedeputeerde Staten van Zeeland namens de Partij voor Zeeland.

Aan          : Het College van Gedeputeerde Staten van Zeeland.

Onderwerp: Art. 44 vragen n.a.v. behandeling nieuw wetsvoorstel Winkeltijdenwet in de        

                     Eerste Kamer der Staten-Generaal.

Hoek, d.d. 12-11-2010,

 

 

Geacht College,

 

 

Schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid Johan Robesin, Partij voor Zeeland (PvZ) voor spoedlobby in Den Haag om winkelsluiting op zondag in de Gemeente Sluis te voorkomen.

 

Toelichting

 

Er ligt thans een wetsvoorstel over de Winkeltijdenwet ter behandeling op 16 november a.s. bij de Eerste Kamer. Dat wetsvoorstel gaat ervan uit, dat gemeenten moeten aantonen, dat zij toeristisch gebied zijn om meer dan twaalf koopzondagen per jaar open te kunnen zijn. Wanneer dit voorstel door de Eerste Kamer wordt goedgekeurd kan dat de doodsteek betekenen voor o.a. een krimpgemeente als Sluis. Met de ene hand geeft Den Haag financiële steun aan krimpgebieden, terwijl dat met de andere hand weer om zeep wordt geholpen. Een groot aantal bedrijven, niet alleen in het stadje Sluis, maar ook in andere kernen van de Gemeente Sluis, draait op zondag zijn grootste percentage van de weekomzet. Zondagsluiting betekent voor een aantal van deze bedrijven op termijn definitieve sluiting/faillissement. Tegelijkertijd zal dat een domino-effect hebben op de werkgelegenheid en de slechte financiële positie van de Gemeente Sluis, die daardoor inkomsten misloopt. De overheid veroorzaakt op deze wijze zelf een onomkeer-bare krimp. Wij noemen de krimpgemeente Sluis, maar dringen er bij uw College op aan de belangen van de hele provincie Zeeland hierin mee te wegen.

 

Vragen

 

1.      Is uw College met onze fractie van mening dat zondagsluiting haaks staat op de doelstelling om krimp te bestrijden?

2.      Is uw College bereid om onverwijld de provinciale lobbyist in Den Haag een spoedopdracht te geven er richting Eerste Kamer alles aan te doen om de zondagsluiting in de Gemeente Sluis te voorkomen en ten nauwste bij dit proces te betrekken?

 

Wij vertrouwen er op dat u gevolg zult geven aan dit verzoek.

 

 

Hoogachtend,

 

Statenfractie Partij voor Zeeland (PvZ),