Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Drugstest in relatie tot verkeersveiligheid. (17-10-2010) Brief gericht aan Onafhankelijke Senaats Fractie (Eerste Kamer der Staten-Generaal).

Aan            : Onafhankelijke Senaats Fractie (Eerste Kamer der Staten-Generaal).

Onderwerp: Drugstest in relatie tot verkeersveiligheid.

Oostburg, d.d. 17-10-2010,

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Toelichting.

In Zeeland hebben alle betrokken overheden, aangaande verkeersveiligheid, zich in een manifest gecommitteerd aan de doelstelling: ,,Op weg naar 0” (de nul betreft uiteraard het streefgetal m.b.t. verkeersslachtoffers).

Nul verkeersslachtoffers zal helaas altijd een utopie blijken, maar op het gebied van vermijdbare ongevallen, valt nog een hoop winst te boeken. Teneinde het hoofdstuk ‘vermijdbare ongevallen’ zo efficiënt mogelijk te kunnen aanpakken dient m.i. de wetgever alle beschikbare middelen z.s.m. ter beschikking te stellen aan de handhavers (politie en justitie); en daar knelt nu net de schoen.

Drugstest.

België troeft Nederland af met speekseltest drugs in verkeer.

Met grote borden langs de snelwegen kondigt de Belgische overheid aan dat automobilisten sinds 1 oktober 2010 met een speekseltest kunnen worden gecontroleerd op drugsgebruik achter het stuur (voorheen paste men daarvoor overigens ook al een urinetest toe).

In de Provinciale Zeeuwse Courant lazen we: ,,Nederland is nog terughoudend met de test. In het regeerakkoord van VVD en CDA staat dat de test pas wordt ingevoerd, zodra die 'betrouwbaar' is. Dat zou in 2012 zijn”.

 

Suggesties m.b.t. het stellen van vragen aan de verantwoordelijke minister.

  1. Graag zou ik van de minister vernemen (indien het krantenbericht juist is) waarom België, toch ook een land dat zich net als Nederland dient te houden aan Europese regels en wetten, wel vanaf heden een drugstest kan invoeren en Nederland pas in 2012.
  2. Kan de minister verklaren waarom het in Nederland wel mogelijk is om sporters ‘betrouwbaar’ op het gebruik van drugs (en doping) te controleren en weggebruikers niet?
  3. Is de minister met mij van mening dat rijden onder invloed van drugs de verkeersveiligheid net zo in gevaar brengt als rijden onder invloed van alcohol?
  4. Kan de minister inschatten hoeveel ‘vermijdbare verkeersslachtoffers’ er, als gevolg van een laattijdige invoering, naar schatting nog gaan vallen tussen nu en de mogelijke invoering van een ‘betrouwbare’ drugstest in 2012?

 

In afwachting van uw reactie, verblijf ik,

 

 

Hoogachtend,

 

François Babijn (Provinciaal Commissielid Economie en Mobiliteit namens de Partij voor Zeeland)

Bakkersstraat 59, 4501RB Oostburg,

Tel.: 0117 452945

Fax: 0117 451207

E-mail  : info@lijstbabijn.nl

Website: www.lijstbabijn.nl