Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

MOTIE traumahelikopter (MUG Brugge), (22-09-2010) Motie namens Partij voor Zeeland (besluitvormende Statenvergadering d.d. 01-10-2010).

MOTIE  traumahelikopter (MUG-Brugge), vreemd aan de orde van de dag.

 


Statenfractie Partij voor Zeeland (PvZ)

 

Provinciale Staten van Zeeland in vergadering bijeen op vrijdag 1 oktober 2010

 

Overwegende dat

  • recent (juli 2010) het protocol van de meldkamer is aangepast m.b.t. de inzet van een traumahelikopter in Zeeuws-Vlaanderen, in die zin dat de Rotterdamse traumahelikopter (Mobiel Medisch Team) daar formeel altijd als eerste zal worden opgeroepen en niet zoals voorheen was vastgelegd, de Brugse traumahelikopter (Mobiele Urgentie Groep);
  • navraag bij de beide betrokken instanties ons leert, dat Gedeputeerde G.R.J. van Heukelom, namens uw college, in antwoord op onze vragen tijdens de Commissie Welzijn (d.d. 10-09-2010), onjuiste informatie heeft verstrekt; namelijk de Rotterdamse helikopter voert, in tegenstelling tot de uitspraken van de Gedeputeerde, ter plaatse geen operaties uit, Brugge wordt niet alleen ingezet om slachtoffer(s) te transporteren (2 X 20min. = 40 minuten) en ook de genoemde aanvliegtijden van Brugge (20 minuten) en Rotterdam (45 minuten) wijken af van de feitelijke;
  • beide helikopters uit Brugge en Rotterdam gelijkwaardig zijn op het gebied van de dienstverlening;
  • de protocollen die in Nederland en België worden gehanteerd van elkaar verschillen, maar kwalitatief als gelijkwaardig kunnen worden aangemerkt;
  • beide teams hoofdzakelijk worden ingezet om het slachtoffer c.q. de slachtoffers te stabiliseren en vervolgens in de meeste gevallen het transport van gewonde(n) over de weg plaatsvindt;
  • alleen tijd dan overblijft als belangrijkste criterium om in het belang van het slachtoffer een traumahelikopter in te zetten en feitelijk de Brugse traumahelikopter in Zeeuws-Vlaanderen sneller ter plaatse kan zijn dan de Rotterdamse (binnen 10 à 15 minuten); dit van zonsopgang tot zonsondergang;
  • de Brugse MUG reeds decennia lang Zeeuws-Vlaanderen, tot ieders tevredenheid, in noodgevallen heeft bijgestaan en wij derhalve onze zuiderburen dankbaar zouden moeten zijn voor deze levensreddende hulp;

 

Dragen het College van Gedeputeerde Staten op

  • in het belang van de volksgezondheid al het mogelijke in het werk te stellen om dit besluit terug te draaien en het oude protocol, waarin de Brugse trauma-helikopter altijd als eerste werd opgeroepen, in ere te doen herstellen;

 

en gaan over tot de orde van de dag.

Statenfractie Partij voor Zeeland (PvZ)