Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Motie Lijst Babijn m.b.t. traumahelikopter. (01-09-2010) Motie Besluitvormende Raadsvergadering Sluis d.d. 30-09-2010.

MOTIE

(MUG-Brugge)

(fractie Lijst Babijn)

 

De gemeenteraad van Sluis in vergadering bijeen op 30 september 2010.

 

Constaterende dat:

·        recent (juli 2010) het protocol van de meldkamer is aangepast m.b.t. de inzet van een traumahelikopter in Zeeuws-Vlaanderen, in die zin dat de Rotterdamse traumahelikopter (Mobiel Medisch Team) formeel altijd als eerste zal worden opgeroepen en niet zoals voorheen was vastgelegd, de Brugse traumahelikopter (Mobiele Urgentie Groep);

·        uw college in de beantwoording van onze vragen onderkent dat uiterst snelle interventie van levensbelang is;

·        feitelijk de Brugse traumahelikopter in Zeeuws-Vlaanderen sneller ter plaatse kan zijn dan de Rotterdamse;

 

Verzoekt het college, c.q. de burgemeester:

·        om alles in het werk te stellen om dit besluit terug te draaien en  het oude protocol, waarin de Brugse traumahelikopter  altijd als eerste werd opgeroepen, in ere te laten herstellen;

en gaat over tot de orde van de dag.

 

 

Fractie Lijst Babijn


Fractie CDA

 

Fractie Nieuw Gemeentebelang

 

Fractie VVD

 

Fractie PvdA

 

Fractie Helder Zeeuws

 

Fractie D & T

 

Fractie D66