Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

EfficiŽnte brandbestrijding in relatie tot beschikbaarheid bluswater. (16-08-2010) Brief aan de raad en het college van de gemeente Sluis.

Aan           : De raad en het college van de gemeente Sluis.

Onderwerp: Efficiënte brandbestrijding in relatie tot beschikbaarheid bluswater.

Oostburg, d.d. 16-08-2010,

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Naar aanleiding van een woningbrand op 14 augustus j.l. te IJzendijke, waar door gebrek aan bluswater dit met tankwagens uit Terneuzen en Knokke moest worden aangevoerd, heeft de fractie van Lijst Babijn enkele vragen en dragen wij tevens suggesties aan om dit probleem in de toekomst te kunnen ondervangen.

 

Vragen + Suggesties.

 

  1. Is uw college met ons van mening dat er in het geval van een brand in een omgeving waar geen water voor handen is en het d.m.v. tankauto’s of containers (waar onze plaatselijke brandweer niet over beschikt) moet worden aangevoerd, kostbare tijd verloren gaat als wij een beroep moeten doen op voorzieningen van naburige gemeenten (o.a. Knokke-Heist, Terneuzen, Maldegem)?
  2. Is uw college met ons van mening dat in geval van calamiteiten iedere minuut telt en vertraging mensenlevens kan kosten of aanleiding kan zijn voor een toename van de stoffelijke schade?
  3. Kan uw college zich vinden in onze conclusie dat om reden van het feit dat onze gemeente een uitgestrekt gebied beslaat met vele locaties waar geen bluswater voorhanden is, met name in het buitengebied, wij zelf de beschikking zouden moeten hebben over een permanente mobiele voorraad bluswater in de vorm van een container of tankauto?
  4. Is uw college bereid om, uiteraard in samenspraak met de brandweer, te onderzoeken of er bij bedrijven welke (het liefst centraal) gevestigd zijn binnen onze gemeente, mogelijkheden zijn om tegen betaling een dergelijke unit stand-by te houden en als dat niet lukt, te kijken wat een tweedehands container kost?

 

Omdat bij deze brand in het buitengebied van IJzendijke bleek dat de ‘extra watervoorziening’ de dijk niet kon worden afgereden, stelt onze fractie voor om in eerste instantie een beroep te doen op de firma EcoService Europe B.V, gezien het feit dat zij de beschikking hebben over voertuigen die overal kunnen worden ingezet.

 

In afwachting van uw reactie, verblijf ik,

 

 

Hoogachtend,

 

Lijst Babijn

François Babijn (fractievoorzitter)

Bakkersstraat 59

4501RB Oostburg

Tel.       : 0117 452945

Fax       : 0117 451207

E-mail  : info@lijstbabijn.nl

Website: www.lijstbabijn.nl