Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

“Kunstwerk rode pinguďns” Breskens. (02-08-2010) Brief aan de raad en het college van de gemeente Sluis.

Aan           : De Raad en het college van de gemeente Sluis.

Onderwerp: “Kunstwerk rode pinguïns” Breskens.

Oostburg, d.d. 02-08-2010,

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Naar aanleiding van het krantenbericht in de PZC d.d. 26-07-2010: ,,Hitte nekt rode pinguïns”, zijn er bij de fractie van Lijst Babijn een aantal vragen gerezen.

 

Vragen.

  1. Hoeveel kost het kunstwerk inclusief plaatsing in totaal?
  2. Welk bedrag komt voor rekening van de gemeente Sluis?
  3. Klopt het dat er in het beginstadium sprake was van een kunstwerk bestaande uit roestvrijstalen palen inclusief roodgeschilderde bronzen pinguïns? Zo ja, waarom is men van die materiaalkeuze afgeweken en is de totaalprijs daardoor naar beneden bijgesteld? Zo nee, waarom niet?
  4. Klopt het dat een ondernemer zich uit het project heeft teruggetrokken omdat hij niet langer verantwoordelijk wilde zijn voor de plaatsing van het kunstwerk vanwege de nieuwe materiaalkeuze, doordat zijns inziens de veiligheid op termijn niet langer gewaarborgd zou zijn?
  5. Bestaat er, gezien de nieuwe materiaalkeuze, gevaar voor de omgeving (bij afbreken e.d.)?
  6. Kan uw college verklaren waarom er m.b.t. de materiaalkeuze niet alleen gekozen is voor duurzame milieuvriendelijke materialen; onze gemeente streeft toch een klimaatdoelstelling na?
  7. Is het in het kunstwerk verwerkte hout voorzien van een FSC-keurmerk?
  8. De “kunstpinguïns” worden steeds aangeprezen met de woorden: ,,uniek in de wereld”. De fractie van Lijst Babijn constateert echter dat deze ‘bestsellers’, van de firma Cracking Art Group, inmiddels zijn verworden tot gemeengoed. Ze hebben o.a. gestaan in Frankrijk (Toulon), Italië (Biella, Milaan, Venetië, Bologna), Israel (Tel Aviv), België (Oostende, Sint-Pieters-Leeuw) en in Tsjechië (Praag); daar staan ze permanent. Hoe uniek zijn ze dan straks in Breskens nog naar de mening van uw college?

 

Tot slot wil de fractie van Lijst Babijn langs deze weg aantekenen dat wij dergelijke investeringen, in het licht van het feit dat de gemeente Sluis financieel aan de grond zit en tevens kampt met een voedselbankprobleem, onverantwoord en afkeurenswaardig achten.

 

In afwachting van uw beantwoording, verblijf ik,

 

Hoogachtend,

 

Lijst Babijn

François Babijn (fractievoorzitter)

Bakkersstraat 59

4501RB Oostburg

Tel.      : 0117 452945

Fax      : 0117 451207

E-mail : info@lijstbabijn.nl

Website: www.lijstbabijn.nl