Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Traumahelikopter. (16-07-2010) Brief aan de raad en het college van de gemeente Sluis.

Aan           : De raad en het college van de gemeente Sluis.

Onderwerp: Traumahelikopter.

Oostburg, d.d. 16-07-2010,

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Toelichting.

De fractie van Lijst Babijn reageert bij deze n.a.v. een krantenbericht in de PZC van d.d. 16-07-2010 getiteld: ,,Rotterdamse traumaheli ook in Zeeuws-Vlaanderen”.

Reeds decennia lang is de traumahelikopter uit Brugge (MUG) onze steun en toeverlaat gebleken in geval van ernstige calamiteiten waarbij een uiterst snelle interventie van levensbelang is.

In de cardiologie spreekt men van ‘time is muscle’, binnen de traumazorg heeft men het over een ‘gouden uur’ en een ‘platina 10 minuten of  kwartier’. Meestal is platina al verstreken eer er gespecialiseerde medisch/verpleegkundige hulp ter plaatse komt. Feit is dat door hulpverlening binnen het zogenaamde ‘platina kwartier’ de overlevingskansen van een slachtoffer het grootst zijn.

De Brugse traumaheli en de Rotterdamse bevinden zich respectievelijk op ongeveer 20 kilometer en ruim 100 kilometer van Sluis. De aanvliegtijd bedraagt derhalve vanuit Brugge minder dan een kwartier en vanuit Rotterdam ruim het dubbele, ongeveer een half uur.

Voor het geval de Brugse MUG door omstandigheden niet beschikbaar is kan de Rotterdamse traumahelikopter, naar onze mening, uiteraard als een ideale back-up dienen, maar niet andersom. Wij erkennen daarenboven natuurlijk de enorme meerwaarde van de Rotterdamse traumaheli door het feit dat deze ook ‘s nachts inzetbaar is en die uit Brugge alleen van zonsopkomst tot zonsondergang.

 

Vragen.

  1. Klopt hetgeen in het krantenartikel wordt vermeldt m.b.t. het gegeven dat in noodgevallen vanaf heden de traumahelikopter uit Rotterdam als eerste zal worden opgeroepen en de Brugse MUG (Medische Urgentie Groep) slechts als reserve zal dienen?
  2. Zo ja, waarom gaat men daarbij volledig voorbij aan het feit dat de Brugse traumahelikopter sneller ter plaatse kan zijn en dat juist het verschil tussen leven en dood kan betekenen?
  3. Deelt u onze mening dat de Brugse traumahelikopter, vanwege haar kortere interventietijd t.o.v. de Rotterdamse (minder dan 15 minuten i.p.v. ± 30 minuten), logischerwijs als eerste dient te worden opgeroepen en de Rotterdamse heli als reserve zou moeten dienen? Zo nee, graag uw uitgebreide motivatie waarom niet.
  4. Is uw college bereid stappen te ondernemen, om in ieder geval voor onze gemeente Sluis een wijziging c.q. aanpassing van de protocollen te bewerkstelligen teneinde er voor te zorgen dat de Brugse traumahelikopter, net als vroeger gebruikelijk was, als eerste wordt opgeroepen in geval van een medische urgentie en de Rotterdamse als back-up blijft fungeren met als uitzondering uiteraard de nachtelijke dienstverlening?  

 

In afwachting van uw reactie, verblijf ik,

 

Hoogachtend,

 

Lijst Babijn, François Babijn (fractievoorzitter), Bakkersstraat 59, 4501RB Oostburg, Tel.: 0117 452945, Fax: 0117 451207, E-mail: info@lijstbabijn.nl, Website: www.lijstbabijn.nl