Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Motie m.b.t. algemeen bezwaar tegen het rooien van bomen welke niet kaprijp zijn en geen gevaar vormen voor de (verkeers)veiligheid. (24-06-2010) Motie namens Onafhankelijke Waterschapspartij (Waterschap Zeeuws-Vlaanderen).

Motie

 

Onafhankelijke Waterschapspartij.

 

Betreft: algemeen bezwaar tegen het rooien van bomen welke niet kaprijp zijn en geen gevaar vormen voor de (verkeers)veiligheid.

 

Het Waterschap Zeeuws-Vlaanderen in zijn vergadering bijeen op 24 juni 2010.  

 

 

Constaterende dat:

·        uw Dagelijks Bestuur, inzake de voorgenomen kap van de 176 populieren nabij Hoofdplaat (Magereind), tot de slotsom is gekomen dat nut en noodzaak van de kap thans niet dan wel in onvoldoende mate aantoonbaar is en u daarom besloten heeft in deze geen uitzondering te maken op de planning zoals aangegeven in het groenbeheerplan;  

 

Overwegende dat:

·     nut en noodzaak om bomen te kappen alleen van toepassing kan zijn indien bomen kaprijp zijn of een (verkeers)veiligheidsrisico vormen;

 

Spreekt als zijn mening uit:

·       dit te implementeren in de reglementen en het groenbeheerplan.

 

en gaat over tot de orde van de dag

 

 

Onafhankelijke Waterschapspartij

F. Babijn.

W.C.M. Gijsel