Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Reactie op ‘Grenssyndroom verklaart resultaat van PVV’, PZC d.d. 12-06-2010. (14-06-2010). Ingezonden brief aan PZC/BN DE STEM.

Aan           : PZC/BN DE STEM (bestemd voor rubriek ingezonden brieven).

Onderwerp: Reactie op ‘Grenssyndroom verklaart resultaat van PVV’ (PZC d.d. 12-06-2010).

Oostburg, d.d. 14-06-2010,

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

In het krantenartikel (PZC 12-06) probeert antropoloog dhr. H. Tak, docent aan de Roosevelt Academy in Middelburg, een verklaring te geven voor het hoge aantal PVV stemmers in Zeeuws-Vlaanderen. De docent oppert dat er sprake is van wat hij het ‘grenssyndroom’ noemt.

Waarom een dieperliggende verklaring zoeken; liggen de zaken niet wat meer voor de hand?

Zou er wellicht een verklaring gezocht kunnen worden in de controversiële behandeling van het ontpolderingsvraagstuk; met name aangaande de Hertogin Hedwigepolder?

Politieke Partijen die claimden tegen ontpoldering te zijn, met name kort voor verkiezingen, lieten vervolgens onze Zeeuws-Vlaamse bevolking (ruim 80% is tegen ontpoldering), zonder blikken of blozen, vallen als een baksteen.

Als u het mij vraagt, heeft de kiezer dit ‘kiezersbedrog’ op 9 juni j.l. gewoon afgestraft; niet meer en niet minder.

 

N.B. Voorgeschiedenis van dhr. Tak: eerder heeft hij de acties tegen ontpoldering bestempeld als morele paniek (ingebeelde, niet te beredeneren angst).

 

 

 

Hoogachtend,

 

François Babijn

Bakkersstraat 59

4501RB Oostburg

Tel.    : 0117 452945

Fax    : 0117 451207

E-mail: fbabijn@planet.nl