Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Persbericht Lijst Babijn. (17-03-2010)

Persbericht Lijst Babijn d.d. 17-03-2010.

 

Waterdunen.

Onze vraag aan o.a. een juridisch adviseur van de gemeente Sluis, of Raadslid zijn en tevens lid van een actiecomité blijven (in ons geval Waterdunen Nee!) verenigbaar zou zijn, leverde steeds als antwoord op dat dat onverstandig c.q onverenigbaar zou zijn.

Derhalve hebben wij dan ook op 11 maart j.l., voorafgaand aan onze benoeming tot Raadslid later die dag, besloten ons lidmaatschap van het actiecomité met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Teneinde een misverstand uit de wereld te helpen; ondergetekenden zijn en blijven onveranderd tegenstander van het ontpolderingsproject ‘Waterdunen’!!!

 

Vanaf heden zullen wij de belangen van de inwoners van de gemeente Sluis dus vanuit de Gemeenteraad proberen te behartigen, maar doen bij deze wel een oproep aan gemotiveerde tegenstanders van ‘Waterdunen’ om “het stokje” van actiecomité Waterdunen nee! over te nemen en gezamenlijk de strijd voort te zetten (contact via: info@waterdunennee.nl of tel.: 0117-396005).

 

 

Hoogachtend,

 

François Babijn (L.B.), Ineke Mulder-Bansema (L.B.) en Adri Rosendaal (N.G.)

 

Bakkersstraat 59

4501RB Oostburg

Tel.      : 0117 452945

Fax       : 0117 451207

E-mail  : info@lijstbabijn.nl

Website: www.lijstbabijn.nl