Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Impuls internationaal grensoverschrijdend toerisme. (07-04-2010) Brief aan Provinciaal vertegenwoordiger Scheldemondraad.

Aan            : Dhr. J.C. Robesin (Provinciaal vertegenwoordiger Scheldemondraad).

Onderwerp : Impuls internationaal grensoverschrijdend toerisme.
Oostburg, d.d. 07-04-2010,
 
 
Geachte heer,
 
Tijdens de periode dat “ons Zwin” ( België + Nederland ) in 2003 afgesloten was met een begaanbare zanddam (vanwege de olieramp met de Tricolor), is destijds uit de vele positieve reacties gebleken, dat er een behoefte bestaat aan een grensoverschrijdende permanente ontsluiting van dit unieke gebied, langs beide zijden van de dijk.
Deze ontsluiting zou kunnen geschieden middels een soortgelijke “vlonder”
zoals die zich nu reeds aan de Nederlandse zijde bevindt en zoals we ook in de ‘Verdronken Zwarte Polder’ terugvinden; een dergelijke verbinding zal het landschap niet verstoren.
De financiering zou wellicht middels Europese subsidie kunnen geschieden, als onderdeel van het ‘internationale grensoverschrijdende Zwinproject’.

N.B. Tevens willen wij u er op wijzen dat nadat de beoogde ontpolderingsplannen zullen zijn geëffectueerd, de huidige veelgebruikte verbindingsader aan de landzijde langs de internationale dijk komt te vervallen. Daar komt nog bij dat het niet is uitgesloten, dat door het grotere debiet aan in- en uitstroom uit het gebied, de mogelijkheid om bij eb veilig de overzijde te bereiken langs de zeezijde, ernstig gecompromitteerd zou kunnen worden.

 

Hopende U hiermede op een idee gebracht te hebben met als doel een impuls te geven aan het ‘grensoverschrijdende toerisme’, verblijven wij in afwachting van uw reactie,

 

Hoogachtend,

 

Lijst Babijn

François Babijn (fractievoorzitter)

Bakkersstraat 59

4501RB Oostburg

Tel.      : 0031(0)117 452945

Fax       : 0031(0)117 451207

E-mail  : info@lijstbabijn.nl

Website: www.lijstbabijn.nl