Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Persbericht Politieke Vereniging Lijst Babijn (L.B.). (11-01-2010)

Persbericht Politieke Vereniging Lijst Babijn (L.B.)

 

Oostburg, d.d. 11-01-2010,

 

 

Onder het motto: ‘Puinruimen met Lijst Babijn zullen wij met de volgende ‘NIEUWE’ kandidaten deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 a.s.:

 

       (1)   Babijn F. (François) (m)

       (2)   Mulder-Bansema I. (Ineke) (v)

       (3)   Conrads M.K. (Markus) (m)

       (4)   van den Anker A.P. (Arthur) (m)

       (5)   Zijderveld-van der Perk N.M. (Nelly) (v)

       (6)   Jansen-Schellekens L.C.J. (Berta) (v)

 

Onze belangrijkste speerpunten zijn:

 

1.     Bestuurlijk en financieel puinruimen en verdere verkwisting van gemeenschapsgelden proberen te voorkomen.

2.     Blijven luisteren naar en opkomen voor onze inwoners en er toe bijdragen dat de naam van onze mooie gemeente Sluis weer met trots uitgesproken kan worden.

3.     Geen ontpoldering, geen Waterdunen, geen fantasiedijken en Staats-Spaanse linies en er voor zorgen dat de natuur toegankelijk is voor de mensen (geen afsluiting van dijken en duinen).

4.     Zorgen voor een socialere gemeente Sluis (toegankelijkheid voor mensen met een functiebeperking, gratis openbaar vervoer voor senioren handhaven).

5.     Drugs: geen coffeeshops toestaan binnen de Gemeente Sluis.
6. Lasten voor de burger zo laag mogelijk houden (geen verhoging OZB).

 

Tot slot.

 

Besluiten worden bij de ‘Lijst Babijn’ genomen op basis van feitelijk onderbouwde argumenten en niet op basis van emoties. 

 

 

Hoogachtend,

 

François Babijn (lijsttrekker)

Bakkersstraat 59, 4501RB Oostburg, Tel.: 0117 452945, Fax: 0117 451207

E-mail  : info@lijstbabijn.nl

Website: www.lijstbabijn.nl