Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Invoering van 'nieuw logo'. (04-01-2010) Brief aan de Raad en het College van de Gemeente Sluis.

Aan           : De Raad en het College van de Gemeente Sluis.

Onderwerp: Invoering van ‘nieuw logo’.

Oostburg, d.d. 04-01-2010,

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Toelichting.

De gemeente Sluis had in 2009, volgens wethouder Hennekam (financiën), te kampen met een schuld van plus minus 65 miljoen euro en daar komt nog bij dat in de begroting staat opgenomen dat er dit jaar een bedrag van 8 miljoen euro wordt geleend.

In totaal zit de gemeente Sluis nu dus opgezadeld met een schuld van 73 miljoen euro.

Mede daarom staat Sluis onder preventief financieel toezicht van de Provincie Zeeland.

 

Wie schetst dan ook onze verbazing, toen wij via de gemeentelijke website vernamen dat de gemeente Sluis het prachtige logo, bestaande uit het ‘Gemeentewapen’ inclusief de toevoeging ‘Gemeente Sluis’, met ingang van 05-01-2010 gaat vervangen door een nieuw logo.

 

De Lijst Babijn vraagt zich af waarom de gemeente Sluis plotseling een nieuw logo nodig heeft, terwijl het huidige logo algemeen is ingeburgerd, duidelijk herkenbaar is en een prima uitstraling heeft.

Het nieuwe logo is weliswaar intern ontwikkeld, maar doorgaans kost het invoeren van een nieuw logo en daarmee huisstijl veel geld. Denken we alleen maar aan het wijzigen van de opdruk van alle gemeentelijke voertuigen.

 

Hoe is het in deze moeilijke tijden aan de burgers te verkopen dat o.a. veel subsidies moesten verdwijnen, maar voor zo'n overbodige wijziging van het logo wel geld beschikbaar wordt gesteld?

Samengevat beschouwt de Lijst Babijn deze wijziging dan ook als ongewenst, niet noodzakelijk en ziet dit tevens als een verkwisting van gemeenschapsgeld.

 

Vraag.

Bent u (Raad en College) bereid, op basis van genoemde argumentatie, af te zien van de invoering van een nieuw gemeentelogo?

Zo nee, vernemen wij graag uw uitgebreide motivatie.

 

In afwachting van uw reactie, verblijven wij,

 

 

Hoogachtend,

 

Lijst Babijn

François Babijn (voorzitter)

Bakkersstraat 59

4501RB Oostburg

Tel.       : 0117 452945

Fax       : 0117 451207

E-mail  : info@lijstbabijn.nl

Website: www.lijstbabijn.nl