Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Voedselbank. (07-10-2009) Brief aan de Raad en het College van de Gemeente Sluis.

Aan           : De Raad en het College van de Gemeente Sluis. 

Onderwerp: Voedselbank; het ontbreken van een koel/vriesinstallatie bij het voedselpakketdistributiecentrum te Oostburg.

Oostburg, d.d. 07-10-2009,

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Door donaties van een groot aantal mensen met het hart op de juiste plaats, bijeengebracht onder regie van Omroep Zeeland en niet te vergeten een forse bijdrage van onze provincie Zeeland, heeft de Voedselbank de beschikking gekregen over een koelwagen.

 

Deze koelwagen maakt het mogelijk om o.a. zuivel, groenten, fruit en vleesproducten over grotere afstanden te transporteren, met name vanuit Rotterdam.

Dit betekent een grote verbetering t.o.v. de vroegere situatie. De grote groep mensen die jammer genoeg afhankelijk is van deze voedselhulp, zou nu in theorie kunnen beschikken over een uitgebreider pakket van essentiële voedingsstoffen.

Let wel, in theorie, de praktijk in de Gemeente Sluis is echter anders.

Het distributiepunt van de voedselbank gemeente Sluis, gevestigd aan de Zuidzandsestraat 33a te Oostburg, beschikt niet over een koel/vriesinstallatie.

Daardoor is het uiteraard, conform de warenwet, onmogelijk, onverantwoord en onwettig om kwetsbare voedingswaren (voor langere tijd) op te slaan.

 

Bij deze verzoekt de ‘Lijst Babijn’ U dan ook om zo spoedig mogelijk een oplossing te vinden voor deze problematiek.     

 

In afwachting van Uw reactie, verblijven wij,

 

 

Hoogachtend,

 

Lijst Babijn

François Babijn (voorzitter)

Bakkersstraat 59

4501RB Oostburg

Tel.       : 0117 452945

Fax       : 0117 451207

E-mail  : info@lijstbabijn.nl

Website: www.lijstbabijn.nl