Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Persbericht Lijst Babijn m.b.t. Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010. (31-07-2009)

PERSBERICHT.

Democratie of indoctrinatie? (Reactie op ‘Adri's politieke bloed kruipt waar het niet gaan kan’ - PZC 25-07-2009.)

Oostburg, d.d. 31-07-2009,

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Op het artikel in de PZC over dhr. Jan de Ridder, die als voorzitter van de VVD een toekomst ziet voor de VVD door samenwerking met de PvdA en het CDA bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010, hebben we maar niet gereageerd. Ook niet op de publicaties van verontruste ondernemers in de gemeente Sluis en hun Nieuwsbrief, waarin zij oproepen dat er straks alleen plaats is voor VVD, CDA en PvdA en misschien nog Gemeentebelangen en D&T.

Ook de gezamenlijke advertenties van VVD, CDA en PvdA hebben wij schouderophalend afgedaan.

Maar na het bericht in de PZC van vorige week zaterdag, waarin dhr. Adri Oosterling als voorzitter van de PvdA uithaalt naar ex-politici en tegelijk de nieuwe samenwerking tussen VVD, CDA en PvdA promoot, is het tijd voor de Lijst Babijn om nu aan de bel te trekken.

De arrogante houding waarmee deze "landelijke" partijen momenteel optreden is verbazingwekkend en stuit ons tegen de borst.

Men weet drommels goed dat deze partijen, samen met o.a. Dorpsbelangen & Toerisme en Gemeentebelangen, verantwoordelijk zijn voor het feit dat Sluis nu aan de grond zit. Enkele voorbeelden van hun wanbeleid zijn: Groede Podium, Parkeeronthaalkamers, Vernieuwbouw Gemeentehuis en zeer recent nog 6 miljoen euro teveel uitgegeven aan de bouw van een Brede school in Oostburg. Achteraf betuigt men veelal spijt, maar al deze ‘missers’ hadden voorkomen kunnen worden indien men de goede raad van de Lijst Babijn niet zomaar in de wind had geslagen; regeren is immers vooruit zien (zie website www.lijstbabijn.nl).

 

Tot slot. Het uitsluiten van (nieuwe) plaatselijke partijen is ondemocratisch en erg kortzichtig. Juist een plaatselijke partij zoals Lijst Babijn kan opereren zonder verantwoording  af te leggen aan een hoofdbestuur en luistert over het algemeen beter naar de burgers. Lijst Babijn weet zich bovendien gesteund door de Onafhankelijke Senaats-Fractie, de Partij voor Zeeland en veel inwoners uit de gemeente Sluis.

Wij noemen de acties van VVD, CDA, PvdA en enkele ondernemers een wanhoopsoffensief en zijn er van overtuigd dat de kiezers zich niet  laten beïnvloeden, maar zelf beslissen op welke partij ze straks hun stem willen uitbrengen.   

Leve de democratie!

 

Hoogachtend,

Lijst Babijn

François Babijn (voorzitter)

Bakkersstraat 59, 4501RB Oostburg, Tel.: 0117 452945, Fax: 0117 451207

E-mail: info@lijstbabijn.nl, Website: www.lijstbabijn.nl

 

N.B. Bij deze willen wij er tevens op wijzen dat het zwembad in Aardenburg nog absoluut niet “gered” is. Indien ‘Europa’ financieel niet over de brug komt, bestaat er nog steeds een tekort van ruwweg 8 ton voor de komende jaren en heeft ‘de politiek’ van Sluis deze kwestie slechts over de verkiezingen heen getild.