Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Persbericht actiegroep WATERDUNEN NEE! (12-06-2009)

Persbericht actiegroep WATERDUNEN NEE!
Onderwerp: ‘Waterdunen’
Oostburg, d.d. 12-06-2009,


Tijdens de vergadering van de commissie Ruimte van de gemeenteraad van Sluis op woensdagavond 10 juni werd een toelichting gegeven op het inrichtingsplan Waterdunen door de Stuurgroep Waterdunen. Gedeputeerde M.J. Wiersma (Groen Links) deelde vooraf onder meer mee dat Waterdunen tot de grote projecten behoorde die de Provincie naar voren wil halen om de economie te stimuleren.
Tot onze verbazing werd meteen duidelijk dat de variant ‘Gevarieerd Waterdunen’, die zowel door de gemeente Sluis, de Stuurgroep Waterdunen en door Gedeputeerde Staten van Zeeland werd gekozen uit de vier alternatieven uit het MER, geheel was losgelaten. De ‘Stuurgroep Waterdunen’ heeft geheel uit eigen beweging deze variant zodanig “aangepast” dat we nu rustig kunnen spreken over de variant ‘Natuurlijk Waterdunen’.
De verschillen tussen beide varianten zijn behoorlijk groot.
Door nu te kiezen voor meer harde (ontoegankelijke) “natte” natuur met een grotere getijdenwerking (hoger zoutwaterpeil) wordt de gebiedsontwikkeling van Waterdunen niet alleen 10 miljoen euro duurder, maar zal het gebied voor inwoners en toeristen nagenoeg ontoegankelijk worden en wordt het risico op aantasting van huizen en gronden door ‘zoute kwel’ aanmerkelijk groter.  Slechts langs de omtrek van Waterdunen komen wandel -en fietspaden en enkele wegen te liggen, met hier en daar een uitkijkpunt. De Langeweg buigt af langs Schoneveld en de Slikkenburgseweg verdwijnt in zijn geheel; kortom de verbinding tussen de diverse recreatiekernen langs onze kust (Cadzand – Breskens) wordt definitief verbroken.
Langs de oostoever van het zoutwaterkanaal bij Nieuwesluis komt een soort dorpsstraatje, waaraan het bezoekerscentrum, het hotel, restaurants en aansluitende faciliteiten als zwembad en winkeltjes komen te liggen. De beloofde economische impuls voor Groede en Breskens zou hierdoor wel eens behoorlijk kunnen tegenvallen. 
Inspraakprocedures. Wat is de zin van al deze kostbare en tijdrovende inspraakprocedures wanneer een groep mensen een besluit van de overheid gewoon naast zich neerlegt. Gaat de overheid hier zo maar mee akkoord?  Dit is politiek onaanvaardbaar en arrogant bovendien. Geen wonder dat de burger geen vertrouwen meer heeft in de politiek en de overheid in het algemeen.
De actiegroep Waterdunen Nee! hoopt dat de gemeenteraad van Sluis en Provinciale Staten van Zeeland, deze wijziging van de voorkeursvariant niet zo maar over hun kant laten gaan.
Wij hopen ook dat de bevolking tijdens de presentatie in Breskens eind juni, duidelijk haar mening zal geven. Waterdunen gaat immers over onze eigen streek!

Tijdens de vergadering van de commissie Ruimte van de gemeenteraad van Sluis op woensdagavond 10 juni werd een toelichting gegeven op het inrichtingsplan Waterdunen door de Stuurgroep Waterdunen. Gedeputeerde M.J. Wiersma (Groen Links) deelde vooraf onder meer mee dat Waterdunen tot de grote projecten behoorde die de Provincie naar voren wil halen om de economie te stimuleren.Tot onze verbazing werd meteen duidelijk dat de variant ‘Gevarieerd Waterdunen’, die zowel door de gemeente Sluis, de Stuurgroep Waterdunen en door Gedeputeerde Staten van Zeeland werd gekozen uit de vier alternatieven uit het MER, geheel was losgelaten. De ‘Stuurgroep Waterdunen’ heeft geheel uit eigen beweging deze variant zodanig “aangepast” dat we nu rustig kunnen spreken over de variant ‘Natuurlijk Waterdunen’. De verschillen tussen beide varianten zijn behoorlijk groot.Door nu te kiezen voor meer harde (ontoegankelijke) “natte” natuur met een grotere getijdenwerking (hoger zoutwaterpeil) wordt de gebiedsontwikkeling van Waterdunen niet alleen 10 miljoen euro duurder, maar zal het gebied voor inwoners en toeristen nagenoeg ontoegankelijk worden en wordt het risico op aantasting van huizen en gronden door ‘zoute kwel’ aanmerkelijk groter.  Slechts langs de omtrek van Waterdunen komen wandel -en fietspaden en enkele wegen te liggen, met hier en daar een uitkijkpunt. De Langeweg buigt af langs Schoneveld en de Slikkenburgseweg verdwijnt in zijn geheel; kortom de verbinding tussen de diverse recreatiekernen langs onze kust (Cadzand – Breskens) wordt definitief verbroken.Langs de oostoever van het zoutwaterkanaal bij Nieuwesluis komt een soort dorpsstraatje, waaraan het bezoekerscentrum, het hotel, restaurants en aansluitende faciliteiten als zwembad en winkeltjes komen te liggen. De beloofde economische impuls voor Groede en Breskens zou hierdoor wel eens behoorlijk kunnen tegenvallen.  Wat is de zin van al deze kostbare en tijdrovende inspraakprocedures wanneer een groep mensen een besluit van de overheid gewoon naast zich neerlegt. Gaat de overheid hier zo maar mee akkoord?  Dit is politiek onaanvaardbaar en arrogant bovendien. Geen wonder dat de burger geen vertrouwen meer heeft in de politiek en de overheid in het algemeen. De actiegroep Waterdunen Nee! hoopt dat de gemeenteraad van Sluis en Provinciale Staten van Zeeland, deze wijziging van de voorkeursvariant niet zo maar over hun kant laten gaan.Wij hopen ook dat de bevolking tijdens de presentatie in Breskens eind juni, duidelijk haar mening zal geven. Waterdunen gaat immers over onze eigen streek!


Hoogachtend,

Actiegroep WATERDUNEN NEE!
François Babijn, A. Rosendaal, I. Mulder-Bansema
Bakkersstraat 59
4501RB Oostburg
Tel.       : 0117 452945
Fax       : 0117 451207
E-mail  : info@waterdunennee.nl
Website: www.waterdunennee.nl