Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Vragen m.b.t. vandalisme onthaalgebouw voormalige ‘Euregiotuinen’. (11-05-2009) Brief aan het College van de Gemeente Sluis.

Aan           : Het College van de Gemeente Sluis.

Onderwerp: Vragen m.b.t. vandalisme onthaalgebouw voormalige ‘Euregiotuinen’.

Oostburg, d.d. 11-05-2009,

Geachte heer/mevrouw,

Toelichting.

Het onthaalgebouw van de voormalige ‘Euregiotuinen’ is zowel aan de binnenzijde (inclusief inboedel) als aan de buitenzijde ernstig beschadigd door vandalisme.

Vragen.

1.     Wie is er momenteel eigenaar van, c.q. verantwoordelijk voor het onthaalgebouw van de voormalige ‘Euregiotuinen’?

2.     Is en was het betreffende gebouw voorzien van een werkende goedgekeurde alarminstallatie? Zo nee waarom niet? Zo ja, waarom is de dader, of zijn de daders dan niet in de kraag gevat?

3.     Hoe groot is het schadebedrag dat is ontstaan en wie draait daar voor op?

4.     Is het gebouw verzekerd (brand, stormschade e.d.)?

5.     Waarom worden de kapotte ramen niet per omgaande vervangen; of bestaat er geen risico op vervolgschade?

In afwachting van Uw beantwoording, verblijf ik,

Hoogachtend,