Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Gemeentehuis Sluis. (24-04-2009) Ingezonden brief aan PZC/BN DE STEM.

Aan           : PZC/BN DE STEM (bestemd voor rubriek ingezonden brieven).

Onderwerp: Gemeentehuis Sluis.

Oostburg, d.d. 24-04-2009,

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

De Gemeente Sluis ziet definitief af van de grootschalige verbouwing van het Gemeenthuis in Oostburg (PZC 24-04).
De ‘tering naar de nering’ zetten volgens het College. De inwoners van onze Gemeente hameren daar, gezien de exorbitante lastenstijgingen, al jaren op. Voortschrijdend inzicht? Ik vrees helaas van niet, want tijdens diezelfde besluitvormende vergadering werd er al weer een bedrag van bijna 550.000,-- euro zonder dekking en gefundeerde onderbouwing uitgegeven.
Overigens, hoeveel miljoenen hebben de plannenmakerijen m.b.t. deze (voor de zoveelste keer) afgeketste ‘vernieuwbouw’ de Gemeente tot op heden reeds gekost en hoeveel gaan de “noodzakelijke” aanpassingen ons nog kosten?

 

 

Hoogachtend,

 

François Babijn

Bakkersstraat 59

4501RB Oostburg

Tel.       : 0117 452945
Fax       : 0117 451207
E-mail  : info@lijstbabijn.nl

Website: www.lijstbabijn.nl