Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Internationaal communicatieprobleem tussen Nederland en BelgiŽ. (06-04-2009) Brief aan de Onafhankelijke Senaats-Fractie (Eerste Kamer der Staten-Generaal.

Aan           : Onafhankelijke Senaats-Fractie (Eerste Kamer der Staten-Generaal).

Onderwerp: Internationaal communicatieprobleem tussen Nederland en België.

Oostburg, d.d. 06-04-2009,

Geachte heer/mevrouw,

De Belgische hulpdiensten zijn uitgerust met een communicatiesysteem genaamd A.S.T.R.I.D. (All-round Semi-cellular Trunking Radio communication system with Integrated Dispatching) en de Nederlandse hulpdiensten zijn uitgerust met C2000.

Beide systemen zijn gebaseerd op de Europese TETRA (TErrestrial Trunked RAdio) standaard met het oog op ‘toekomstige’ Internationale samenwerking. De vraag is hoelang deze beoogde koppeling nog op zich laat wachten.

Met name in het belang van de veiligheid en de doeltreffendheid van een regelmatig voorkomende gezamenlijke inzet, van deze voor beide landen levensreddende dienstverlening door hulpdiensten, acht de Partij voor Zeeland het niet langer verantwoord om een afwachtende houding te blijven aannemen.

Wij verzoeken Uw Eerste Kamerfractie dan ook, in het belang van de veiligheid, vragen bij de bevoegde Minister in te dienen.

Wij zien met belangstelling uw reactie tegemoet.

Hoogachtend,

François Babijn

Bakkersstraat 59

4501RB Oostburg

Tel.       : 0117 452945
Fax       : 0117 451207
E-mail  : info@lijstbabijn.nl
Website: www.lijstbabijn.nl

P.S. Hoe zit het met de communicatie tussen Nederland en Duitsland?