Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Open source software. (14-04-2009) Brief aan de Raad en het College van de Gemeente Sluis.

Aan          : De Raad en het College van de Gemeente Sluis.

Onderwerp: Open source software.

Oostburg, d.d. 14-04-2009,

Geachte heer/mevrouw,

Een beduidende kostenpost voor de Gemeente Sluis is software (licentiekosten).

Dat bleek wederom eens te meer tijdens de presentatie van ‘voortgang digitalisering’ (Dienstverlening en E-Overheid) tijdens de vergadering van de Commissie Middelen/Algemeen Bestuur d.d. 09-04-2009 j.l..

De Lijst Babijn vraagt zich dan ook af of de Gemeente Sluis het gebruik van zogenaamde ‘open source software’ al eens in overweging heeft genomen.

Deze vorm van software wordt namelijk ‘gratis’ ter beschikking gesteld en kan zich heden ten dage in kwalitatieve zin meten met dure bestaande software. 

Kanttekening.

Indien deze gratis ‘open source software’ voor gebruik binnen de Gemeente specifieke aanpassingen behoeft hangt daar natuurlijk een prijskaartje aan vast en houdt dat tevens een risico in; dat realiseer ik mij uiteraard terdege.

Maar het feit dat diverse Gemeenten in Nederland waaronder Haarlem, Den Haag en Amsterdam hierin het voortouw hebben genomen, betekent dat U zelf niet opnieuw het wiel hoeft uit te vinden, maar kunt putten uit de ervaring die derden met de implementatie van deze gratis software hebben opgedaan. 

Daar komt nog bij het gegeven dat het Kabinet dit jaar 2,3 miljoen euro extra beschikbaar stelt om de invoering van alternatieve software bij de overheid een steun in de rug te geven.

In afwachting van Uw reactie, verblijven wij,

Hoogachtend,

Lijst Babijn

François Babijn (voorzitter)

Bakkersstraat 59

4501RB Oostburg

Tel.       : 0117 452945
Fax       : 0117 451207
E-mail  : info@lijstbabijn.nl
Website: www.lijstbabijn.nl

N.B. Uitspraak Diergaarde Blijdorp: ,,Open Source software: beestachtig goed!”