Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

K.I.P. (Klantvriendelijk Integer Proactief). (30-0-2009) Brief aan de Raad en het College van de Gemeente Sluis.

Aan          : Aan de Raad en het College van de Gemeente Sluis.
Onderwerp: K.I.P. (Klantvriendelijk Integer Proactief).
Oostburg, d.d. 30-01-2009,

 


Geachte heer/mevrouw,


Toelichting.
Ik neem U even mee terug in de tijd.
Op 10-02-2006 stuurde ik een brief aan de Raad van de Gemeente Sluis (onderwerp: gratis reflecterend veiligheidshesje voor onze schoolgaande jeugd).
Deze brief werd uiteindelijk pas op 06-09-2007 door de Gemeente beantwoord!!!
Als je als Gemeente toch de prestatie levert om binnen 19 maanden een antwoord te geven dan ben je goed bezig!
Op 10-09-2008 heb ik, conform het verzoek van Burgemeester J.F. Sala, de vragen die ik tijdens de openbare informatieve/opiniërende Raadsbijeenkomst d.d. 09-09-2008 aan de orde wilde stellen, schriftelijk ingediend. (Onderwerp: Euregiotuinen, Hof van Europa, De Kreeke.)
De ontvangstbevestiging inclusief de opmerking dat de afhandeling van mijn brief enige tijd in beslag zou nemen, volgde op
15-09-2008.
Tot op heden (30-01-2009) heb ik helaas nog steeds geen antwoord gekregen op mijn vragen.
Vragen.
1.      Het College heeft diverse keren zogezegd beterschap beloofd inzake de beantwoording van brieven en hanteert momenteel een systeem dat dergelijke misstanden uit zou sluiten; acht U net als ik een evaluatie van dit systeem aan de orde?
2.      Mag ik nu, gezien het geschetste voortraject, binnen een redelijke termijn alsnog de beantwoording van mijn vragen tegemoet zien?
Tenslotte vraag ik mij af wat er nog overblijft van de (troetel)K.I.P. van onze Burgemeester; of is die kip reeds geslacht?


In afwachting van Uw “spoedige”  beantwoording, verblijf ik,


Hoogachtend,


François Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg    
Tel.      : 0117 452945
Fax      : 0117 451207
E-mail  : info@lijstbabijn.nl
Website: www.lijstbabijn.nl