Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Binnendijken. (12-01-2009) Vragen aan de A.V. en het D.B. van het Waterschap Zeeuws-Vlaanderen.

Aan            : De A.V. en het D.B. van het Waterschap Zeeuws-Vlaanderen.
Onderwerp: Binnendijken.
Oostburg, d.d. 12-01-2009,

Geachte heer/mevrouw,

Toelichting.
De afgelopen 60 jaar hebben wij in West Zeeuws-Vlaanderen tussen Nummer Eén en Hoofdplaat drie keer te maken gehad met een dijkval.

Vragen.
  1. Acht Uw Dagelijks Bestuur het mede in dat licht verantwoord dat niet al onze binnendijken tegelijkertijd met de aanpak van onze ‘Zwakke Schakels’ worden versterkt; dat zijn immers toch ook ‘Zwakke Schakels’? Ik verzoek Uw D.B. bij deze, ook de Deltacommissie te betrekken bij de discussie m.b.t. dit thema.
  2. Een paar jaar geleden zijn in zowel West als Oost Zeeuws-Vlaanderen onze binnendijken per helikopter geëvalueerd; is dat rapport reeds ter inzage c.q. beschikbaar? Zo ja, wat zijn de conclusies?

N.B. Men zou de grond welke beschikbaar komt door aanleg van nieuwe natuur kunnen gebruiken voor versterking van de binnendijken.

In afwachting van Uw beantwoording, verblijf ik,

Hoogachtend,

François Babijn (Onafhankelijke Waterschapspartij)
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel.       : 0117 452945
Fax       : 0117 451207
E-mail  : info@lijstbabijn.nl
Website: www.lijstbabijn.nl