Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Schone energie. (12-01-2009) Vragen aan de A.V. en het D.B. van het Waterschap Zeeuws-Vlaanderen.

Aan            : De A.V. en het D.B. van het Waterschap Zeeuws-Vlaanderen.
Onderwerp: Schone energie.
Oostburg, d.d. 12-01-2009,

Geachte heer/mevrouw,

Toelichting.
Een inmiddels klassieke uitspraak is: ,, een beter milieu begint bij jezelf”.
Daarom wil ik aandacht vragen voor het volgende.
Het Waterschap Zeeuws-Vlaanderen maakt gebruik van diverse klassieke energiebronnen om haar taken naar behoren uit te kunnen voeren.
Nu vraag ik mij af of het mogelijk is om daar, d.m.v. financieel verantwoorde investeringen, gedeeltelijk verandering in aan te brengen.
D.w.z. door bij de aanschaf van nieuwe voertuigen rekening te houden met de mogelijkheid voor gebruik van biobrandstoffen zoals o.a. biodiesel, PPO, E85, aardgas etc. en eventueel bestaand voertuigenpark met dat doel (zo mogelijk) geheel of gedeeltelijk om te laten bouwen; nogmaals alleen als dat financieel verantwoord is!
Waterzuiveringsinstallaties en gemalen zouden wellicht voorzien kunnen worden van zonnepanelen en/of kleine windturbines welke door hun geringe hoogte niet horizonvervuilend zijn en geen overlast veroorzaken in de vorm van hinderlijke schittering, lawaai of slagschaduw (energy ball e.d.).

Vragen.
1.      Is Uw D.B. bereid in het kader van het streven naar een beter milieu bovenstaande suggesties op hun haalbaarheid te toetsen of op z,n minst in overweging te nemen?
2.      Is Uw D.B. met mij van mening dat het Waterschap in deze als overheidsdienst een voorbeeldfunctie heeft en een stap als deze in de goede richting tevens een bijdrage zou kunnen leveren aan een beter imago?

In afwachting van Uw beantwoording, verblijf ik,

Hoogachtend,

François Babijn (Onafhankelijke Waterschapspartij)
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel.       : 0117 452945
Fax       : 0117 451207
E-mail  : info@lijstbabijn.nl
Website: www.lijstbabijn.nl