Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Verkeersveiligheid (aanplant bomen). (12-01-2009) Vragen aan de A.V. en het D.B. van het Waterschap Zeeuws-Vlaanderen.

Aan            : De A.V. en het D.B. van het Waterschap Zeeuws-Vlaanderen.
Onderwerp: Verkeersveiligheid (aanplant bomen).
Oostburg, d.d. 12-01-2009,

Geachte heer/mevrouw,

Toelichting.

Verkeersongevallen waarbij een boom betrokken is kennen helaas meestal een fatale afloop.

Ik stel bij deze dan ook voor om, op plaatsen waar het Waterschap bomen aangrenzend langs of in de directe nabijheid van wegen om wat voor reden dan ook gerooid heeft (kaprijp, stormschade enz.), op die plaatsen geen bomen te herplanten.

Ter vervanging c.q. compensatie zou wellicht gekeken kunnen worden of er, eventueel in overleg met andere wegbeheerders, op andere locaties waar de verkeersveiligheid niet in het geding is, in de vorm van ‘klimaatbosjes’ aan de herplant plicht kan worden voldaan.

Vragen.

1.     Steunt Uw D.B. mijn voorstel om niet langer bomen ter vervanging te herplanten langs of in de directe nabijheid van waterschapswegen; dit ter bevordering van de verkeersveiligheid?

2.     Is Uw D.B. bereid om in overleg te treden met de andere wegbeheerders om zodoende een gemeenschappelijke aanpak te bewerkstelligen?

In afwachting van Uw beantwoording, verblijf ik,

Hoogachtend,

François Babijn (Onafhankelijke Waterschapspartij)

Bakkersstraat 59, 4501 RB Oostburg    

Tel.: 0117 452945, Fax: 0117 451207

E-mail  : info@lijstbabijn.nl
Website: www.lijstbabijn.nl