Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Art. 44 vragen m.b.t. stijging energietarieven DELTA. (18-12-2008) Vragen aan Gedeputeerde Staten van Zeeland namens de Partij voor Zeeland.

 

Aan           : Het College van Gedeputeerde Staten van Zeeland.
Onderwerp: Art. 44 vragen m.b.t. stijging energietarieven DELTA.
Oostburg, d.d. 18-12-2008,

 

 

Geacht College,

 

Toelichting

 

De aankondiging van Delta om de energietarieven per 01-01-2009 te verhogen, roept bij de Statenfractie Partij voor Zeeland (PvZ) vraagtekens op.
Via advertenties en mailingacties brengt DELTA haar klanten op dit moment op de hoogte van de stijgende energieprijzen.
DELTA:”Omdat de energie die de komende periode wordt gebruikt al veel eerder (toen nog sprake was van een veel hogere olieprijs) is ingekocht, werkt de huidige, veel lagere olieprijs nog niet door in de energieprijzen. Dit vertragende mechanisme heeft overigens hetzelfde effect op alle energieleveranciers.”(Bron: website DELTA).

 

DELTA heeft de beschikking over een soort “beursvloer”, waar de medewerkers 24 uur per dag het evenwicht tussen energievraag en –aanbod bewaken en in stand houden. De prijsfluctuatie en daarmee het risico, wordt in de hand gehouden door middel van “daytrading” (daghandel).

 

Het bevreemdt onze fractie dan ook dat DELTA nu claimt energie al veel eerder, in een dure periode, te hebben ingekocht.

 

Vragen

 

1.     Is uw College van bovenstaande op de hoogte?
2.     Zo ja, is uw College dan bereid namens de Provincie als grootaandeelhouder, in het belang van de Zeeuwse economie en het welzijn van de Zeeuwse bevolking, een onderzoek te initiëren naar de gang van zaken bij DELTA met betrekking tot dit onderwerp?

 

In afwachting van Uw antwoorden, verblijven wij,

 

 

Hoogachtend,

 

Statenfractie Partij voor Zeeland (PvZ)