Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Pleidooi voor wijziging voorrangsregels fietsers op rotondes. (24-11-2008) Brief aan Onafhankelijke Senaats-Fractie (Eerste Kamer der Staten-Generaal).

Aan            : Onafhankelijke Senaats-Fractie (Eerste Kamer der Staten-Generaal).    

Onderwerp: Streef naar Nationale en liever nog Europese aanpak bij het ontnemen van voorrang van fietsers op rotondes; dit in het belang van de fietsers en de verkeersveiligheid in het algemeen.

Oostburg, d.d. 24-11-2008,

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Gezien het feit dat binnen gemeentegrenzen de voorrangsregeling op rotondes een gemeentelijke aangelegenheid is en derhalve deze voorrangsregels van gemeente tot gemeente kunnen verschillen, acht ik het in het belang van de verkeersveiligheid een uniforme regelgeving na te streven.

De in de bijlage bijgevoegde onderzoeksresultaten m.b.t. deze materie geven een heldere conclusie weer, namelijk dat uit onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) blijkt dat rotondes met fietsers uit de voorrang veiliger zijn dan rotondes met fietsers in de voorrang. Op rotondes met fietsers in de voorrang vallen meer dan twee keer zoveel slachtoffers als op rotondes met fietsers uit de voorrang.

 

Om te komen tot het gewenste resultaat, hoop ik dat U d.m.v. het stellen van vragen aan de bevoegde Minister, deze kwestie onder de aandacht wilt brengen.

 

In afwachting van Uw reactie, verblijf ik,

 

 

Met de meeste hoogachting,

 

François Babijn

Bakkersstraat 59

4501 RB Oostburg

Tel.        : 0117 452945

Fax        : 0117 451207

E-mail   : info@lijstbabijn.nl
Website: www.lijstbabijn.nl