Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Pleidooi om Nederland te laten deelnemen in Europese Voedselbank. (12-11-2008) Brief aan Onafhankelijke Senaats-Fractie (Eerste Kamer der Staten-Generaal).

Aan          : Onafhankelijke Senaats-Fractie (Eerste Kamer der Staten-Generaal).

Onderwerp: Pleidooi om Nederland te laten deelnemen in Europese Voedselbank.

Oostburg, d.d. 12-11-2008,

Geachte heer/mevrouw,

Toelichting.

Op 17-09-2008 konden we in de media vernemen dat Nederland niet voor het voorstel is van de Europese Commissie om de voedselbanken fors uit te breiden. Minister G. Verburg (L.N.V.) vindt deze hulpverlening aan armen geen taak voor de Europese Unie.

Bovendien zou de hulp volgens de Minister niet moeten komen uit het landbouwbegroting, maar uit sociale fondsen.

Dat heeft een woordvoerster van Minister Verburg gezegd in reactie op een voorstel van de Europese Commissie. Het EU-bestuur stelde de EU-landen voor om het budget met twee derde te verhogen tot 500 miljoen euro per jaar. De commissie wil dat voedselbanken ook meer verschillende producten aanbieden dan tot dusver.

,,De voedselbanken zijn zeer gewild onder de armen in veel Europese landen. In 2006 maakten dertien miljoen mensen gebruik van de voedselbanken, die ooit zijn ontstaan om de overschotten aan Europese landbouw weg te werken. Hoewel de Europese Unie een van de rijkste gebieden ter wereld is, leven hier naar schatting 43 miljoen mensen die niet elke dag een warme maaltijd kunnen betalen”, aldus de Europese Commissie. Brussel stelt de EU-landen voor om het budget fors te verhogen wegens de gestegen voedselprijzen.

De EU-voedselverdeling vindt plaats in negentien van de 27 EU-landen, steeds samen met hulpverleningsorganisaties. Nederland maakt van oudsher geen gebruik van dit potje. ,,Wij vinden dat je sommige dingen beter nationaal kunt doen dan Europees. Voedselbanken zijn daar een typisch voorbeeld van'', aldus de woordvoerster van Minister Verburg. ,,We vinden in Nederland dat de sociale uitkeringen voldoende moeten zijn om minderbedeelden op te vangen. Voor zover wij weten, willen de voedselbanken in Nederland ook geen subsidie, onder meer wegens de bureaucratie die hiermee gepaard gaat.''

Reactie Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen:

,,Wij kunnen de EU-producten goed gebruiken; ze liggen voor de pak net over onze grens, echter... in Nederland bestaat blijkbaar geen armoede, hetgeen volgens ons zeer te betwijfelen is! Wij zijn evenwel machteloos, lobby is wellicht het toverwoord.”

Het voedselbankwezen heeft niet alleen een oplossing aangedragen voor de  - onethische - verspilling van goed voedsel, maar ook een behoefte aan het licht gebracht: kennelijk blijken er mensen financieel niet in staat te zijn, om in een zo belangrijke eerste levensbehoefte als goed voedsel, naar behoren te voorzien .

In het kader van armoedebestrijding - en dus niet in het kader van de oplossing voor het probleem van overtollige producten van producenten - lijkt het mij zinnig om zo spoedig mogelijk aan de bel te trekken over de weigering van Nederland om mee te doen met het voedselprogramma van de EU.

In afwachting van Uw reactie, verblijf ik,

Hoogachtend,

François Babijn

Bakkersstraat 59

4501 RB Oostburg

Tel. : 0117 452945

Fax : 0117 451207

E-mail : info@lijstbabijn.nl

Website: www.lijstbabijn.nl