Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Is er een relatie tussen de toename van obesitas en het gebruik van de smaakversterker E621? (06-11-2008) Brief aan Onafhankelijke Senaats-Fractie (Eerste Kamer der Staten-Generaal).

Aan          : Onafhankelijke Senaats-Fractie (Eerste Kamer der Staten-Generaal).
Onderwerp: Is er een relatie tussen de toename van obesitas en het gebruik van de smaakversterker E621?
Oostburg, d.d. 06-11-2008,

 

Geachte heer/mevrouw,

Obesitas komt in een jaarlijks toenemende mate voor in ons land met alle negatieve gevolgen van dien; de vraag is hoe komt dat en wat kan de overheid daar tegen doen.
 

Toelichting.
Diverse wetenschappelijke onderzoeken wijzen uit dat consumptie van de tegenwoordig alom toegevoegde smaakversterker E621 één van de mogelijke oorzaken voor obesitas zou kunnen zijn (zie bijlagen).
Ernstige complicaties door obesitas zijn o.a. hart- en vaatziekten en suikerziekte.

Algemeen gebruikte namen voor smaakversterker E621 zijn: mononatriumglutamaat, monosodiumglutamaat, MSG en Ve-tsin.
Deze stof wordt gewonnen uit granen of bieten. In Oosterse landen wordt het soms het "magische poeder uit het oosten genoemd". E621 wordt door wetenschappers gebruikt om proefdieren dik te maken voor onderzoeksdoeleinden.
 
Voedselveiligheid.
Bij onderzoeken verschuilt men zich achter veilige waardes m.b.t. de toxische kant van E621, maar de mogelijke bijwerking ‘overgewicht’ is m.i. net zo ongezond als de toxische kant van een stof; m.a.w. men claimt dat het veilig is, maar is het ook gezond (zie bijlagen)?

Vragen (aan de minister van L.N.V.).
1.      Is de minister op de hoogte van de onderzoeksresultaten van zowel oude als recente studies welke duiden op mogelijke bijwerkingen van de smaakversterker E621?
2.      Zo nee, is de minister in het licht van deze bevindingen dan bereid deze kwestie nader onder de loep te nemen in het belang van onze voedselveiligheid?

In afwachting van een doortastend optreden Uwerzijds, in het belang van de Nederlandse bevolking, verblijf ik,

 

Hoogachtend,

François Babijn, Bakkersstraat 59, 4501 RB Oostburg
Tel.: 0117 452945, Fax: 0117 451207
E-mail  : info@lijstbabijn.nl
Website:
www.lijstbabijn.nl