Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Aanvraag budget t.b.v. leefbaarheidproject. (01-10-2008) Brief aan Woongoed Zeeuws-Vlaanderen.

Aan            : Woongoed Zeeuws-Vlaanderen.

                     Postbus 269

                     4530 AG Terneuzen  

Onderwerp: Aanvraag budget t.b.v. leefbaarheidproject.

Oostburg, d.d. 01-10-2008,

Geachte heer/mevrouw,

Aanvraagformulier Budget Leefbaarheidproject.
Globale omschrijving van het project:
1.      Waar wilt u een leefbaarheidproject uitvoeren? Zeeuws-Vlaanderen.
2.      Wat wilt u verbeteren/veranderen/aanpassen? Aanvulling voedselpakketten, om te komen tot een voedzame verantwoorde samenstelling.
3.      Op welke manier wilt u dat doen? Financiële bijdrage aan coördinerend orgaan (Voedselbank).
4.      Wie gaat het project uitvoeren? Voedselbank samen met de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten.
5.      Voor wie? (bijv. alle buurtbewoners, kinderen, ouderen, leden van een vereniging, enz.) Hulp is bestemd voor mensen die per maand niet meer dan € 150,-- vrij te besteden hebben aan voedsel en kledij (binnen Zeeuws-Vlaanderen betreft het ± 200 gezinnen).
6.      Wanneer en op welke wijze gaat u deze doelgroep informeren? (diegenen die u heeft genoemd bij vraag 5) Vanuit Voedselbank en de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten; aan U de eer.
7.      Wanneer wilt u starten met het project? In het belang van deze hulpbehoevende mensen zo spoedig mogelijk!
8.      Wanneer moet het klaar zijn? Zodra er door de overheid passende maatregelen genomen worden waardoor deze schrijnende misstanden niet langer voorkomen.
9.      Zijn er nog andere partijen of sponsoren die een bijdrage leveren? (bijv. gemeentelijke subsidie, verenigingsgeld, bedrijven die meebetalen, enz.) Voedselbank, gemeenten, bedrijven (supermarkten); zowel incidenteel als structureel.
10.   Zo ja, welk bedrag hebben zij toegezegd? Bedragen zijn mij niet bekend; supermarkten steunen in natura.
11.   Begroting: Geef een duidelijk overzicht van alle kosten. U kunt uw begroting ook als bijlage toevoegen.  Nader te bepalen in overleg met U en de betrokken partijen.

In afwachting van Uw reactie, verblijf ik,

Hoogachtend,
François Babijn, Bakkersstraat 59, 4501 RB Oostburg, Tel.: 0117 452945,
Fax: 0117 451207, E-mail: fbabijn@planet.nl