Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

'Waterdunen'. (10-09-2008) Ingezonden brief aan PZC/BN DE STEM.

Aan            : PZC/BN DE STEM (bestemd voor rubriek ingezonden brieven).

Onderwerp: ‘Waterdunen’ (PZC d.d. 06-09-2008).

Oostburg, d.d. 10-09-2008,

Geachte heer/mevrouw,

Feiten.
·        ‘Waterdunen’ is een ontpolderingsproject!!! Dat blijkt mede uit het feit dat dit gebied in de rij van mogelijke compensatiegebieden, waaronder ook Het Zwin, is opgenomen. Zowel de Gemeente Sluis als de Provincie Zeeland hebben standpunt tegen ontpoldering ingenomen.
·        Grondverwerving alleen op vrijwillige basis; daar hebben Gemeente Sluis en Provincie Zeeland toe besloten.

·        Rapport van Oranjewoud geeft aan dat er een substantieel risico op schade door ‘zoute kwel’ bestaat.

·        Het toerisme laat de afgelopen jaren helaas een dramatische teruggang zien. Minister Cramer vermeldde tijdens haar bezoek niet zonder reden een nieuw businessplan af te willen wachten alvorens definitief  een besluit te nemen of er financiële middelen ter beschikking zullen worden gesteld.

·        Ontpolderingen en zoutwaterinlaten komen niet voor in het veiligheidsadvies van de Deltacommissie.

Conclusie.
‘Waterdunen’ is economisch slecht onderbouwd, vormt een bedreiging voor onze kustveiligheid en zou derhalve wel eens kunnen eindigen in een ‘Waterloo’.

Hoogachtend,

François Babijn

Bakkersstraat 59

4501 RB Oostburg

Tel.       : 0117 452945

Fax       : 0117 451207

E-Mail  : info@lijstbabijn.nl

Website: www.lijstbabijn.nl