Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Rapport Deltacommissie. (08-09-2008) Ingezonden brief aan PZC/BN DE STEM.

Aan            : PZC/BN DE STEM (bestemd voor rubriek ingezonden brieven).

Onderwerp: Rapport Deltacommissie (PZC d.d. 04-09-2008).

Oostburg, d.d. 08-09-2008,

Geachte heer/mevrouw,

In het advies van de Deltacommissie om Nederland te beschermen tegen de gevolgen van o.a. klimaatverandering komen de woorden ontpoldering, zoutwaterinlaat, overslagdijk en proeftuin niet voor.

Kan iemand mij uitleggen waarom de Overheid, tegen het advies van deze Deltacommissie in, onze Provincie Zeeland dan toch als proeftuin gaat gebruiken om zoutwaterinlaten en overslagdijken in de praktijk te testen en bij ons tevens ook nog eens ontpolderingen gaat toepassen?

Hoogachtend,

François Babijn

Bakkersstraat 59

4501 RB Oostburg

Tel.        : 0117 452945

Fax        : 0117 451207

E-mail   : info@lijstbabijn.nl

Website: www.lijstbabijn.nl