Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Camperoverlast Panoramaweg Breskens. (04-08-2008) Brief aan Waterschap Zeeuws-Vlaanderen namens de 'Onafhankelijke Waterschapspartij'.

Aan            : Het dagelijks bestuur van Waterschap Zeeuws-Vlaanderen.
Onderwerp: Overlast door lang parkerende campers ter hoogte van ‘Panoramaweg’ Breskens.
Oostburg, d.d. 04-08-2008,
 

Geachte bestuur,

Talloze klachten, afkomstig vanuit  zowel de plaatselijke bevolking als toeristen, zijn voor ons, de ‘Onafhankelijke Waterschapspartij’, aanleiding de overlast die veroorzaakt wordt door lang parkerende campers ter hoogte van de ‘Panoramaweg’ te Breskens, onder Uw aandacht te brengen.
Toelichting.
De ‘Panoramaweg’ ter hoogte van Breskens is een trekpleister, niet alleen voor toeristen, ook de plaatselijke bevolking maakt dankbaar gebruik van deze weg inclusief parkeerplaatsen.
Belangrijk kernpunt is, dat met name voor mensen die slecht ter been zijn (niet alleen gehandicapten*), het geheel overduidelijk in een behoefte voorziet.
Het is derhalve uiterst ongewenst dat camperbezitters, vaak van ’s morgenvroeg tot ’s avondslaat, met name ten koste van deze doelgroep, misbruik maken van onze gastvrijheid. Men parkeert de camper soms zelfs tegen de rijrichting in (spookrijden) om de (schuif)deur aan zeezijde te hebben. In veel gevallen richt men vervolgens ook nog, in de luwte van het voertuig, een “terras”  in, wat meestal wederom ten koste gaat van parkeerruimte voor anderen.
Vragen.
1.     Is het Waterschapsbestuur met ons van mening dat bestaande situatie, met name in het belang van mensen die slecht ter been zijn, onacceptabel is en derhalve onverwijld dient te worden aangepast?
2.     Zo nee, graag Uw uitgebreide motivatie.
3.     Zo ja, verdient een algeheel of gedeeltelijk parkeerverbod voor campers ter plaatse, uit oogpunt van eenvoudige handhaving Uw voorkeur, of ziet U meer in een beperking van de parkeerduur voor campers m.b.v. een parkeerschijf?
4.     Bent U bereid om ter compensatie van de camperbezitters, te onderzoeken of er in overleg met de Provincie Zeeland en de Gemeente Sluis, op het Veerplein aan de Veerhaven te Breskens een alternatieve parkeermogelijkheid (op de bestaande ongebruikte parking) voor campers te realiseren is? (Transferium.)

Conclusie.
Bestaande situatie is onacceptabel en dient in ‘het algemeen belang’, zo mogelijk per omgaande, te worden aangepast.

In afwachting van een snel en doortastend optreden Uwerzijds, verblijven wij,

Hoogachtend,

De ‘Onafhankelijke Waterschapspartij’

François Babijn (Lid van de ‘Onafhankelijke Waterschapspartij’)

Bakkersstraat 59

4501 RB Oostburg

Tel. : 0117 452945

Fax : 0117 451207

E-mail : info@lijstbabijn.nl
Website: www.lijstbabijn.nl

(* N.B. Voor gehandicapten zijn parkeervakken beschikbaar.)