Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Behoud/uitbreiding Bezoekerscentrum/Zwinmuseum. (28-07-2008) Brief aan Euregio Scheldemond namens dhr. J.C. Robesin (Provinciale vertegenwoordiger Scheldemondraad).

Aan : Euregio Scheldemond.

 

Onderwerp : Behoud/uitbreiding Bezoekerscentrum/Zwinmuseum.

 

Hoek, 28 juli 2008,

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

 

Als algemene bezuinigingsmaatregel heeft de Gemeente Sluis besloten het ‘Zwinmuseum’, gelegen ter hoogte van de kern Cadzand-Bad, te sluiten.

 

De Gemeente beoogt hiermee jaarlijks € 23.000,-- aan exploitatielasten uit te sparen.

 

Het museum draait deels op vrijwilligers en trekt jaarlijks een substantieel aantal betalende bezoekers uit zowel binnen- als buitenland. Tevens dient dit museum als vertrekpunt van met name grensoverschrijdende, natuurgerichte excursies, waarbij deelnemers de diversiteit van dier- en plantensoorten, vooraf of na afloop, uitgebreid van dichtbij kunnen bestuderen. Ter plaatse kan na een excursie een en ander worden geëvalueerd en hebben de deelnemers de mogelijkheid kleding en schoeisel te verzorgen.

 

 

Om de internationale/grensoverschrijdende toegevoegde waarde nog verder te verhogen zou gedacht kunnen worden aan een uitbreiding met een afdeling voorzien van o.a. maquettes en audio/visuele middelen, met als thema’s bijvoorbeeld het ontpolderproject in het Zwingebied en “Waterdunen”, de combinatie van kustversterking en recreatie-in-zilte-natuur. Een volledig nieuwe ontwikkeling. Ook zou aandacht kunnen worden geschonken aan het project “Zwakke Schakels” zelf en mogelijk nog andere geplande ingrijpende veranderingen in de kuststrook tussen Het Zwin en Breskens.

 

 

Het betreft hier projecten met grote gevolgen voor zowel mens, flora en fauna. Met een der-gelijke toevoeging zou men zowel educatief naar de scholier/student toe, als onderhoudend voor de gemiddelde bezoeker, één en ander aanschouwelijk en toeristisch attractief kunnen maken. Wellicht is er ook nog een relatie te leggen of samenwerking tot stand te brengen met het bezoekers- en infocentrum van Knokke-Heist.

 

 

Tot besluit wil ik U er op wijzen dat het Zwinmuseum één van de schaarse publiek toegankelijke (slechtweer) voorzieningen is in W.Z.Vlaanderen; de toegevoegde waarde van deze voorziening valt derhalve niet te onderschatten.

 

 

Als vertegenwoordiger namens Provinciale Staten van Zeeland in de Scheldemondraad

 

wil ik u verzoeken dit onderwerp te willen agenderen voor de geplande vergadering van 12 november 2008, met het verzoek mijnerzijds om de financiële onderbouwing van het Zwinmuseum, dat duidelijk een internationaal/grensoverschrijdend belang dient, duurzaam te waarborgen met middelen uit het programma Interrreg IV of anderszins.

 

 

 

Hoogachtend,