Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

IdeeŽn en suggesties m.b.t. veerhaven en veerplein te Breskens. (16-07-2008) Brief aan de Raad en het College van de Gemeente Sluis.

Aan            : De Raad en het College van de Gemeente Sluis.
Onderwerp: Ideeën en suggesties m.b.t. veerhaven en veerplein te Breskens.
Oostburg, d.d. 16-07-2008,

Geachte heer/mevrouw,

Toelichting.
Het toerisme in ons gebied loopt de laatste jaren, een tussentijdse opleving daargelaten, helaas terug.
Gezien het feit dat toerisme één van de belangrijkste speerpunten is van onze gemeente Sluis, wil ik langs deze weg een aantal ideeën en suggesties m.b.t. de veerhaven en het veerplein te Breskens onder Uw aandacht brengen.

Ideeën en suggesties.
·        Voorzie de veerhaven van een ‘maritiem’ toeristisch trekpleister, naar voorbeeld van Oostende (BE) (Mercator) en Lelystad (Batavia), eventueel gecombineerd met een scheepswerf voorzien van cultuurhistorische elementen (voorbeeld Bataviawerf Lelystad).
·        Het veerplein zou kunnen worden “aangekleed” met gebouwtjes, het totaal geheel of gedeeltelijk overdekt (slechtweervoorziening), in de stijl van een vissersdorp. In deze gebouwtjes zou men bijvoorbeeld op oude ambachten gerichte zaken kunnen onderbrengen (bijvoorbeeld: klompenmakerij, kaasmakerij etc.). Een huifkar verbinding met het centrum van Breskens en een mogelijkheid tot rondvaart en/of een verbinding met de toekomstige jachthaven te Cadzand-Bad, zouden het geheel kunnen completeren.

N.B. Probeer zoveel mogelijk samen te werken met ondernemers en leg het “risico” bij deze ondernemers; richt U zich niet alleen op het verkrijgen van mogelijke subsidies. (Betrek o.a. de N.V. Economische Impuls Zeeland bij dit proces.)

Hopende hiermede een bijdrage te hebben geleverd aan het ‘algemeen belang’, verblijf ik,

Hoogachtend,

François Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
Fax : 0117 451207
E-mail : info@lijstbabijn.nl
Website: www.lijstbabijn.nl