Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Reactie op: 'Landbouwgrond moet ook voor aanleg natuur beschikbaar zijn'. (23-06-2008) Ingezonden brief aan PZC/BN De STEM.

Aan            : PZC/BN DE STEM (bestemd voor rubriek ingezonden brieven).

Onderwerp: Reactie op: 'Landbouwgrond moet ook voor aanleg natuur beschikbaar zijn' (PZC 23-06-2008).

Oostburg, d.d. 23-06-2008,

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Gedeputeerde Frans Hamelink heeft de Dienst Landelijk Gebied (DLG) opgeroepen zich sterk te maken voor de verwerving van goede landbouwgrond voor natuurdoeleinden als dat nodig is.
Dit Staat lijnrecht op de door de Nederlandse Overheid gemaakte afspraken tijdens de FAO (de wereld voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties) top in 1996 (Rome).
Nederland heeft zich toen verplicht om bij te dragen aan verdubbeling van de wereldvoedselproductie en heeft zich destijds expliciet verbonden aan de afspraak dat voorkomen moet worden dat landbouwgronden in de EU een bestemming krijgen die hernieuwd gebruik voor voedselproductie in de toekomst uitsluit.
Als je kijkt naar al die plannen voor ontpoldering, verzilting en vernatting, dan mag het uitgesloten worden geacht dat het in de bedoeling ligt, laat staan mogelijk is, die gronden ooit nog voor landbouw te gebruiken; hetgeen dus flagrant in strijd is met de gemaakte afspraken!

 

 

Hoogachtend,

 

François Babijn

Bakkersstraat 59

4501 RB Oostburg

Tel. : 0117 452945
Fax : 0117 451207
E-mail : info@lijstbabijn.nl

Website: www.lijstbabijn.nl