Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Boomkikker (Hyla Arborea). (15-08-2005) Ingezonden brief aan PZC/BN DE STEM.

Aan           : PZC/BN DE STEM (bestemd voor rubriek ingezonden brieven).
Onderwerp: Boomkikker (Hyla Arborea).
                         , d.d.
 
 
Geachte heer/mevrouw,
 
Speciaal voor de boomkikker wordt de rondweg bij Aardenburg op twee plaatsen aangepast zodat het diertje gerede kans heeft een oversteek van de nog aan te leggen weg te overleven (PZC 15-08-2005).
In overleg met milieuorganisaties is het plan ontstaan de tussenberm van de twee wegvakken zeker tien meter breed te maken. Het diertje hoeft dan niet in een keer de complete rijbaan over te steken, maar kan tussentijds tot rust komen.
Kikkerdeskundigen hebben dit, al dan niet in overleg met vertegenwoordigers van de boomkikkers, vastgesteld. De meerkosten worden door de projectcoördinator van Duurzaam Veilig geraamd op honderdduizend euro!
 
Helaas behoren bejaarden en scholieren niet tot een bedreigde diersoort. Een beveiligde oversteek bij het bejaardentehuis op het Ledelplein in Oostburg zou dan wellicht tot de mogelijkheden behoren en een fietspad tussen Groede en Oostburg t.b.v. de veiligheid van onze schoolgaande jeugd zou niet langer een thema zijn. Maar helaas dat is geen realiteit. De boomkikker heeft voorrang.
 
Als laatste wil ik “onze dierenvrienden” er nog op wijzen dat een gecoördineerde bestrijding van kauwen en kraaien meer kikkerlevens kan redden en tevens goedkoper is.  
 
 
 
Hoogachtend,