Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Armoede. (02-06-2008) Brief aan de Raad en het College van de Gemeente Sluis.

Aan            : De Raad en het College van de Gemeente Sluis.

Onderwerp: Armoede.  (+ Bijlage foto’s voedselpakket.)

Oostburg, d.d. 02-06-2008,

Geachte heer/mevrouw,

Zo'n 19.000 Zeeuwen leven in armoede. Onder hen zijn vijfduizend  kinderen; dat konden we afgelopen donderdag (19-05-2008) in de krant lezen.

Arme mensen zijn de melaatsen van onze moderne hedendaagse maatschappij.

Langs deze weg vraag ik U om aandacht voor deze vergeten medeburgers en doe daarbij een klemmend beroep op Uw barmhartigheid!

Diegenen die het hardst getroffen worden.

Mensen die door omstandigheden tussen ‘wal en schip’ terecht zijn gekomen en die moeten zien rond te komen van € 150,-- per maand (vrij te besteden voor o.a. voedsel en kleding), komen in aanmerking voor een gratis voedselpakket (de naam onwaardig, zie bijlage). Vergeet niet dat om hulp vragen vaak betekent dat men eerst ook nog de schaamte moet overwinnen, maar als er geen andere uitweg is, dan moet je wel.

Verder wil ik ook nog even ingaan op de vooroordelen die er bestaan m.b.t. het hoe en waarom deze medeburgers in een dergelijke hulpbehoevende situatie terecht zijn gekomen.

Vaak denken critici dat getroffenen door onverantwoord boven hun stand te hebben geleefd aan lager wal zijn geraakt; dit is echter in de meeste gevallen uit de lucht gegrepen. Deze groep bestaat veelal uit hardwerkende zelfstandigen die failliet zijn gegaan, mensen die in de W.A.O. terecht zijn gekomen en o.a. mensen met een fulltime baan die zorg moeten dragen voor een gehandicapt gezinslid en nergens in aanmerking komen voor financiële steun om voorzieningen te treffen of hulpmiddelen aan te schaffen, derhalve leningen moeten aangaan en zodoende beneden het bestaansminimum komen. Voor diegenen die de armoedeval wel aan zichzelf te wijten hebben vraag ik clementie. Medeburgers die niet over “het verstand” beschikken om de tering naar de nering te zetten, burgers die zich laten verleiden door reclames over “goedkope” leningen en zo in de val lopen; niet iedereen is “geschikt” om mee te draaien in onze hedendaagse maatschappij. Ook wil ik er op wijzen dat m.i. hun kinderen daar zeker niet het slachtoffer van mogen worden. Als voorbeeld noem ik U kinderen die zonder ontbijt naar school worden gestuurd.

Daar komt nog bij dat ik persoonlijk van mening ben dat wij niet het recht hebben om te oordelen over anderen, maar wel de verplichting hen te helpen.

Tot slot roep ik U, alle beleidsverantwoordelijke politici in de Gemeente Sluis op een eind te maken aan deze schrijnende situatie en niet alleen oog te hebben voor andere zaken. 

In de hoop op een doortastend optreden Uwerzijds, verblijf ik,

Hoogachtend,

Lijst Babijn

François Babijn (voorzitter)

Bakkersstraat 59

4501 RB Oostburg

Tel. : 0117 452945

Fax : 0117 451207

E-mail : info@lijstbabijn.nl
Website: www.lijstbabijn.nl

P.S. In de bijlage treft U foto’s van de inhoud van een voedselpakket welke op vrijdag 30 mei j.l. in de Gemeente Sluis werd verstrekt per gezin (het betreft 31 gezinnen in Sluis); op deze aanvulling dient men een hele week te teren.

(De inhoud: 1 zak macaroni, 1 mix voor zuurkool, 1 potje augurken, 1 blik sperziebonen, 1 pak koekjes, 1 zak chips, 1 zakje soep, 1 brood.)