Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Parkeeronthaalkamers. (12-05-2008) Ingezonden brief aan PZC/BN DE STEM.

Aan          : PZC/BN DE STEM (bestemd voor rubriek ingezonden brieven).
Onderwerp: Parkeeronthaalkamers (Reactie op art. PZC d.d. 09-05-2008).
Oostburg, d.d. 12-05-2008,

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Knoeien met een grote K lijkt bij de Gemeente Sluis eerder regel dan uitzondering.
Neem nou bijvoorbeeld weer de parkeeronthaalkamers; voorzieningen die volkomen overbodig zijn en je reinste kapitaalvernietiging betekenen.

 

De Raad keurt een budget goed (€ 895.000,--), bestemd voor 3 parkeeronthaalkamers. Vervolgens constateert men dat bijna het gehele budget is opgegaan aan één onthaalkamer te Nieuwvliet-Bad.
Saillant detail; de Gemeente Sluis heeft het geheel indertijd gebouwd zonder over de benodigde bouwvergunning te beschikken, die was men vergeten aan te vragen.
Navraag leert nu, dat men daarna als klap op de vuurpijl ook nog eens de verkeerde bestemmingsplanvrijstelling procedure heeft gevolgd, namelijk art. 17. Dat houdt in dat de bouwwerken maximaal 5 jaar mogen blijven staan en daarna weer moeten worden afgebroken.
Na zulke miskleunen zou je een roemloos einde verwachten van deze parkeeronthaalkamersoap, maar nee, men gaat gewoon door op de ingeslagen weg.

 

 

Hoogachtend,

 

François Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
Fax : 0117 451207
E-mail : info@lijstbabijn.nl
Website: www.lijstbabijn.nl