Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Gemeente Sluis besteedt ophalen parkeergeld uit . (21-03-2008) Ingezonden brief aan PZC/BN DE STEM.

Aan           : PZC/BN DE STEM (bestemd voor rubriek ingezonden brieven).

Onderwerp: Gemeente Sluis besteedt ophalen parkeergeld uit (PZC 20-03).

Oostburg, d.d. 21-03-2008,

Geachte heer/mevrouw,

Gemeente Sluis gaat € 83.000,-- aan externen uitgeven om de parkeergelden te incasseren. (Argument besparing forse investering in geldopslagruimte is eveneens onbegrijpelijk; men heeft de Rabobank immers overgenomen.)

Dit past echter naadloos in het beleid dat de afgelopen jaren door de Gemeente is gevoerd. (Euregiotuinen, Groede Podium, Parkeeronthaalkamers, verwaarlozing monumenten, wegen, scholen en sportaccommodaties, verkwanseling zwembaden en uitverkoop cultureel erfgoed.)

Deze Gemeente heeft vroeger ook eens € 350.000,-- uitgetrokken om een extern bureau te laten onderzoeken hoeveel er jaarlijks kon worden bespaard, om zogezegd het laaghangende fruit te plukken. Het enige laaghangende fruit dat geplukt werd, was de Gemeente zelf.

Recent heeft het Gemeentebestuur tot overmaat van ramp ook nog de (ver)nieuwbouw van het Gemeentehuis Europees aanbesteed, wetende dat er eigenlijk ± 60 ambtenaren zouden moeten verdwijnen en de kas leeg is.

Conclusie: men trekt geen lering uit begane fouten en het ontbreekt tevens aan voortschrijdend inzicht; daarom onder curatele!

Hoogachtend,

François Babijn

Bakkersstraat 59

4501 RB Oostburg

Tel.      : 0117 452945

Fax      : 0117 451207

E-mail  : info@lijstbabijn.nl

Website: www.lijstbabijn.nl