Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Schriftelijke vragen van de Lijst Babijn m.b.t. de (mogelijke) oprichting van een nieuwe stichting voor Zeeuws-Vlaamse promotiecampagne. (25-03-2008) Brief aan de Raad en het College van de Gemeente Sluis.

Aan            : De Raad en het College van de Gemeente Sluis.
Onderwerp: Moet een stichting op korte termijn de Zeeuws-Vlaamse promotiecampagne verder vormgeven?
Oostburg, d.d. 25-03-2008,

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Schriftelijke vragen van de Lijst Babijn m.b.t. de (mogelijke) oprichting van een nieuwe stichting voor Zeeuws-Vlaamse promotiecampagne.

 

Toelichting.
Uit de PZC van 22-03-2008 hebben we kunnen vernemen dat een nieuw op te richten stichting op korte termijn de Zeeuws-Vlaamse promotiecampagne verder vorm moet gaan geven en dat o.a. gemeenten een deel van het daarvoor benodigde budget zullen bijeenbrengen.

 

Vragen.
1.            Welke deelnemende partijen hebben tot nu toe deze zogenaamde  “emigratiecampagne” bekostigd?
2.            Klopt het dat er op korte termijn een nieuwe stichting opgericht zal worden om de Zeeuws-Vlaamse promotiecampagne verder vorm te gaan geven? Zo ja, zal de gemeente Sluis daar financiële middelen voor gaan bijdragen?
3.            Is het gemeentebestuur niet met ons van mening dat de VVV en de N.V. Economische Impuls Zeeland hier reeds ruimschoots in een behoefte voorzien? Zo nee, graag Uw toelichting.
4.            Zal naar Uw mening de eventuele oprichting van een dergelijke nieuwe stichting niet ten koste gaan van met name de reeds voor dat doel bestaande VVV organisatie? Zo nee, waarom niet?
5.            Is een extra financiële injectie in een ervaren organisatie op het gebied van toerisme en promotie als de VVV, niet méér voor de hand liggend? Zo nee, graag Uw motivatie.
6.            Ligt het in de bedoeling om op termijn de financiële bijdragen aan de plaatselijke en regionale VVV af te schaffen c.q. naar beneden bij te stellen?

 

In afwachting van Uw reactie, verblijven wij,

 

Hoogachtend,

 

Lijst Babijn

François Babijn (voorzitter)

Bakkersstraat 59, 4501 RB Oostburg, Tel.: 0117 452945, Fax: 0117 451207,

E-mail: info@lijstbabijn.nl, Website: www.lijstbabijn.nl