Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Ontbreken van landelijke dekking 'digitenne'. (03-03-2008) Brief aan Onafhankelijke Senaats-Fractie (Eerste Kamer der Staten-Generaal).

Aan            : OSF (Eerste Kamer der Staten-Generaal).

Onderwerp: Ontbreken van landelijke dekking digitenne.

Oostburg, d.d. 03-03-2008,

Geachte heer/mevrouw,

Op 11 december 2006 is Nederland overgeschakeld van analoge naar digitale televisie-uitzendingen.

Samengevat:

·       de burger werd vanaf die datum verplicht om extra kosten te maken teneinde nog t.v. te kunnen kijken.

·       alternatieve ontvangstmogelijkheden: kabeltelevisie, satellietontvangst, digitenne en recenter via internet.

Toelichting.

Kabeltelevisie biedt geen landelijke dekking; met name ‘onrendabel’ buitengebied blijft verstoken van deze mogelijkheid.

Satellietontvangst gaat gepaard met de onvermijdelijke plaatsing van een schotel en dat is niet overal toegestaan.

T.v. ontvangst via internet is in Nederland een vrij recente ontwikkeling. Dit medium biedt echter een zeer beperkte dekking en gaat gepaard met hoge kosten.

Digitenne is relatief goedkoop t.o.v. de andere genoemde alternatieven en gemakkelijk te installeren. Na de aanschaf van een digitenne-decoder kan men zonder abonnementskosten Ned. 1,2,3 en de regionale omroep (calamiteitenzender) ontvangen.

Anno 2008 blijkt echter dat digitenne nog steeds geen landelijke dekking biedt (zie bijlage).

De overheid dient er m.i. zorg voor te dragen dat er z.s.m. een landelijke dekking van het digitenne signaal wordt gerealiseerd, teneinde iedere burger de beschikking te geven over dezelfde mogelijkheden.

In afwachting van Uw reactie, verblijf ik,

Met de meeste hoogachting,

François Babijn, Bakkersstraat 59, 4501 RB Oostburg, Tel.: 0117 452945,

Fax: 0117 451207, E-mail: info@lijstbabijn.nl, Website: www.lijstbabijn.nl