Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Boomkikker krijgt brede middenberm. (PZC 15-08-2005)

Artikel uit Provinciale Zeeuwse Courant van 15-08-2005

Boomkikker krijgt brede middenberm

AARDENBURG - Speciaal voor de boomkikker wordt de nieuwe rondweg bij Aardenburg op twee plaatsen aangepast zodat het diertje een gerede kans heeft een oversteek van die nog aan te leggen weg te overleven.

In overleg met milieuorganisaties is het plan ontstaan de tussenberm van twee wegvakken zeker tien meter breed te maken. Het dier hoeft dan niet in één keer de complete rijbaan over te steken, maar kan tussentijds tot rust komen. De meerkosten worden door projectcoördinator H. Uitterhoeve van Duurzaam Veilig geraamd op zo’n honderdduizend euro.

Hij stelt dat het een geluk is dat de boomkikker alleen gedurende de nachtelijke uren trekt.

Kikkerdeskundigen hebben hem verzekerd dat de boomkikker één wegvak redelijk snel kan nemen. Om die reden is ervoor gekozen de wegvakken uit elkaar te halen en een brede tussenberm aan te leggen. Als de plannen worden goedgekeurd, wordt de rondweg aan de noordkant van Aardenburg tussen de Sint Pietersdijk en Smedekensbrugge, voorzien van brede tussenbermen.