Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Reactie op: 'Groede Podium komt tot leven' (31-01-2008) Ingezonden brief aan PZC/BN DE STEM.

Aan           : PZC/BN DE STEM (bestemd voor rubriek ingezonden brieven).

Onderwerp: Reactie op: ‘Groede Podium komt tot leven’ (PZC 29-01-2008).

Oostburg, d.d. 31-01-2008,

Geachte heer/mevrouw,

De gemeente Sluis heeft geheel tegen de zin van een groot aantal inwoners (± 1.100 handtekeningen van tegenstanders werden indertijd opgehaald), besloten het ‘hertenpark’ in Groede om te vormen tot ‘Groede Podium’. Tevens werden de ‘noodkreten’, van de kwetsbare ter plaatse werkzame mensen van EMERGIS, gevoelloos ter zijde geschoven.

Subsidies (€ 1,4 miljoen) zijn geen moment in gevaar geweest, lazen we. Dat is een grove misleiding; namelijk indien de gemeenteraad geweigerd had een aanvullend krediet van € 653.130 toe te kennen, dan had men de genoemde 1,4 miljoen euro aan subsidies onvermijdelijk moeten terugstorten. Overigens de totale kosten bedragen tot op heden € 3.174.000, waarvan € 1.172.124 gemeentelijke bijdragen (zie Collegevoorstel 27-09-2007).

De gemeente Sluis heeft tegen de wil van haar inwoners in, enorme sommen gemeenschapsgeld verkwist en daarmee een alom gewaardeerd idyllisch hertenpark vernield.

Tot slot rest de vraag hoeveel onschuldige dieren als gevolg van dit project gesneuveld zijn!?

Hoogachtend,

François Babijn

Bakkersstraat 59

4501 RB Oostburg

Tel.      : 0117 452945

Fax      : 0117 451207

E-mail  : info@lijstbabijn.nl
Website: www.lijstbabijn.nl