Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Reactie op: 'Licht overdag verkleint de kans op ongelukken' (25-01-2008) Ingezonden brief aan PZC/BN DE STEM.

Aan           : PZC/BN DE STEM (bestemd voor rubriek ingezonden brieven).

Onderwerp: Reactie op: ‘Licht overdag verkleint de kans op ongelukken’ (PZC 23-01-2008).

Oostburg, d.d. 25-01-2007,

Geachte heer/mevrouw,

De Europese Commissie heeft een weloverwogen besluit genomen om af te zien van het invoeren van de verplichting overdag dimlicht te voeren. Hieraan zijn gedegen onderzoeken vooraf gegaan.

Brussel zet in op standaard montage van energiezuinige dagrijlampen op nieuwe auto’s. Dat duurt onze Nederlandse minister C. Eurlings te lang en tevens acht hij milieubelang ondergeschikt aan het verkeersveiligheidsbelang.

De minister denkt, met verplicht dimlicht overdag, jaarlijks 35 doden en 500 gewonden in het verkeer te voorkomen. Hij negeert daarmee de negatieve effecten voor motorrijders en andere zwakke weggebruikers (o.a. fietsers op rotonde).

N.B. Dagrijlampen zijn in het verkeer minder prominent aanwezig en daardoor trekken met name motorrijders nog steeds de aandacht.

De Staatskas vaart er in ieder geval wel bij:

·        door toename brandstofverbruik (accijnzen, b.t.w.).

·        extra inkomsten door innen van boetes voor rijden zonder licht.

·        op termijn b.t.w. inkomsten op daglichtlampen en montage.

·        verkoop van accu’s zal toenemen (b.t.w.).

Hoogachtend,

François Babijn

Bakkersstraat 59

4501 RB Oostburg

Tel.      : 0117 452945

Fax      : 0117 451207

E-mail  : info@lijstbabijn.nl

Website: www.lijstbabijn.nl