Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

"Duurzaam Veilig" (26-09-2005) Ingezonden brief aan PZC/BN DE STEM; afschrift aan Gedeputeerde mr. drs. Poppelaars.

Aan           : PZC/BN DE STEM (bestemd voor rubriek ingezonden brieven).

Onderwerp: “Duurzaam Veilig”.
Oostburg, d.d. 26-09-2005,          
 
Geachte heer/mevrouw,
 
Aantal verkeersdoden stijgt (PZC d.d. 21-09-2005).
Alle maatregelen in het kader van “Duurzaam Veilig” ten spijt, is het aantal verkeersslachtoffers in Zeeland toegenomen, terwijl er landelijk sprake is van een daling. Toch gaan de Provincie en R.O.V.Z. door op de ingeslagen weg.
Levensgevaarlijke obstakels, onverwachte slingers in de weg, onlogische voorrangswijzigingen en ga zo maar door.

Stelling: “Duurzaam Veilig” veroorzaakt slachtoffers.

Suggesties:

Er zijn methodes te bedenken die geen extra geld kosten en toch het aantal doden en zwaargewonden kunnen terugdringen.

1.     Plant langs nieuw aangelegde trajecten (bijvoorbeeld Oostburg-Sluis) geen bomen aan.
2.     Verkeersstromen overal, net als vroeger, scheiden d.m.v. belijning in het midden van de weg. De weggebruiker kan zich dan beter oriënteren tijdens slecht zicht omstandigheden (mist e.d.).
3.     Flitskasten plaatsen in de directe nabijheid van gevaarlijke punten (elders is zinloos).
4.     Leg fietspaden aan op zinvolle plaatsen (Oostburg-Groede) en maak ze vooral af:
Retranchement-Cadzand dorp: ±300 meter te kort.
Hoofdplaat-Breskens: eindigt plotseling in een onoverzichtelijke bocht.
Nieuwvliet- rotonde Potjes: gaat halverwege over in een parallelweg.
Oostburg-Sluis: gaat op het eind over in een parallelweg.

(Fietsers en landbouwvoertuigen samen op een parallelweg is vragen om problemen.)

Voorbeeld overbodige aanleg fietspad: de Puijendijk te Groede. Langs ditzelfde kusttraject lag er al een fietspad dat aansluit op bestaande infrastructuur.

Ik verzoek de voor het project “Duurzaam Veilig” verantwoordelijke bestuurders met klem, drastisch het roer om te gooien, waar nodig maatregelen terug te draaien en hindernissen beter te markeren.

Een toepasselijk spreekwoord zegt: beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald.
 
Hoogachtend,
 
François Babijn, Bakkersstraat 59, 4501 RB Oostburg,

Tel.: 0117 452945, Fax.: 0117 451207, E-mail: