Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Reactie op voorgestelde verhoging van de accijns op LPG in 2008. (27-11-2007) Brief aan Onafhankelijke Senaats-Fractie (Eerste Kamer der Staten-Generaal).

Aan           : OSF (Eerste Kamer der Staten-Generaal).

Onderwerp: Reactie op voorgestelde verhoging van de accijns op LPG in 2008. (+ Bijlagen.)

Oostburg, d.d. 27-11-2007,

Geachte heer/mevrouw,

Stelling: vanuit milieuoogpunt zou het gebruik van LPG juist sterker moeten worden gestimuleerd, want LPG is in vergelijking met benzine en diesel een minder vervuilende brandstof (zie bijlagen); een accijns verhoging doorvoeren op LPG in 2008 lijkt m.i. dan ook uiterst ongepast. De overheid voert hierin een tegenstrijdig beleid.

Als milieuvriendelijke brandstof heeft autogas niet alleen een enorme voorsprong op benzine en diesel, maar ook op andere milieuvriendelijke brandstoffen als aardgas en waterstof. Autogas is namelijk de enige 'alternatieve' brandstof, die nu al voor tal van auto's beschikbaar is en die overal in ons land verkrijgbaar is.
En natuurlijk zitten de fabrikanten van autogasinstallaties niet stil. Inmiddels zijn er autogasinstallaties beschikbaar met nieuwe 'sequentiële' injectiesystemen, waardoor de verbranding nog beter is en de motor nog milieuvriendelijker loopt. Auto’s voorzien van deze nieuwe systemen voldoen zelfs al aan de Euro 5 emissie-eisen, die in 2010 van kracht worden.

In afwachting van Uw reactie, verblijf ik,

Met de meeste hoogachting,

François Babijn, Bakkersstraat 59, 4501 RB Oostburg, Tel.: 0117 452945,

Fax: 0117 451207, E-mail: info@lijstbabijn.nl, Website: www.lijstbabijn.nl

N.B. Lpg staat voor liquified petroleum gas (lpg) oftewel vloeibaar gemaakte, gasvormige koolwaterstoffen. De bekendste lpg-gassen zijn propaan en butaan, maar er is ook een scala aan gassen die als grondstof of tussenproduct dienen voor de petrochemische industrie. Zo'n 20% van alle lpg-producten die in Nederland worden verwerkt, bestaat uit autogas. Autogas is een mengsel van propaan en butaan in wisselende verhoudingen dat onder druk vloeibaar wordt gemaakt (bron: Ministerie van VROM).