Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Kustveiligheid (zeedijken). (21-08-2007) Ingezonden brief aan PZC/BN DE STEM.

Aan           : PZC/BN DE STEM (bestemd voor rubriek ingezonden brieven).

Onderwerp: ‘Kustveiligheid’ (zeedijken).

Oostburg, d.d. 21-08-2007,

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Veiligheid zeewering PZC (13-08-2007):

 ,,als het gaat om de sterkte van onze ZEEUWSE zeeweringen kijken de Waterschappen tegenwoordig vijftig jaar vooruit. Een dijk van nu moet over een halve eeuw nog voldoen aan de veiligheidsnorm van 1 op 4000. Dat wil zeggen: een overstromingskans van eens in de 4000 jaar”.

Het artikel maakt tevens melding van het feit dat de norm voor ‘Holland’ (de economisch meest waardevolle gebieden) 1 op 10.000 is! Is een mensenleven in Zeeland soms minder waard dan in de rest van Nederland?

Feit: de vijfjaarlijkse toetsing van de waterkeringen in 2006 levert nog steeds een zeer incompleet beeld op. Zo blijkt dat over 32% van de primaire keringen en bijna de helft van de 942 beoordeelde kunstwerken geen oordeel over de veiligheid kan worden afgegeven.

Het is dan ook onbegrijpelijk dat men in Zeeland wil gaan experimenteren met onze kustveiligheid (een ‘proeftuin’ met ‘overslagdijken’ en ‘zoutwaterinlaten’).

 

 

Hoogachtend,

 

François Babijn

Bakkersstraat 59

4501 RB Oostburg

Tel.      : 0117 452945

Fax      : 0117 451207

E-mail  : info@lijstbabijn.nl

Website: www.lijstbabijn.nl