Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Verkeersonveiligheid (23-09-2005) Handsfree bellen (op de fiets). Brief aan Tweede Kamer.

Aan           : Kamerlid …………………..

Onderwerp: Handsfree bellen.
Oostburg, d.d. 23-09-2005,
 
 
Weledelgestrenge heer/mevrouw,
 
Het is degene die een motorvoertuig, bromfiets of invalidenvoertuig bestuurt verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden. Ook als je niet aan het bellen bent, krijg je hiervoor een boete; je mag dus geen SMS-berichten versturen of lezen, een adres opzoeken of een telefoonnummer opslaan. Als je betrokken bent bij een ongeluk met de telefoon in je hand, kan de straf flink oplopen!
 
Als (snor)fietser is het niet verboden om te telefoneren. De wetgever gaat er van uit dat de snelheid zodanig laag ligt, dat de kans op een ongeval gering is. Mocht de verkeersveiligheid in het gedrang komen, blijft uiteraard artikel 5 van de Wegenverkeerswet van toepassing.
 
(Artikel 5: Door de vereenvoudiging van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens heeft artikel 5 van de Wegenverkeerswet meer gewicht gekregen. Deze regel luidt:
Het is verboden zich zodanig te gedragen dat hierdoor:
gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt;
het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.
Deze bepaling verplicht dus iedereen zich zodanig te gedragen dat geen gevaar kan worden veroorzaakt.)
 
De dagelijkse praktijk leert ons dat een groot aantal fietsers onoplettend en afgeleid aan het verkeer deel neemt en daarmee niet alleen een gevaar voor zichzelf vormt, maar ook voor anderen. Dit gebrek aan aandacht kan veroorzaakt worden door meerdere factoren; de GSM is er daar één van.
In het belang van de algemene verkeersveiligheid en tevens om deze groep zwakke weggebruikers tegen zichzelf in bescherming te nemen, lijkt mij een aanpassing van het Wegenverkeersreglement gewenst. Europees buurland België is ons daar reeds in voorgegaan.   
 
Hopende in U een medestander te hebben gevonden, verzoek ik U bij deze dan ook een eerste aanzet te geven, teneinde dit hiaat in de Wegenverkeerswet z.s.m. te laten dichten.
 
In afwachting van Uw reactie, verblijf ik,
 
 
Met de meeste hoogachting,
 
François Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel.     : 0117 452945

Fax.    : 0117 451207

E-mail: