Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Traumahelikopter. (30-04-2007) Aanvullende art. 44 vragen aan Gedeputeerde Staten van Zeeland namens de Partij voor Zeeland.

Aan           : Het College van Gedeputeerde Staten Zeeland.

Onderwerp: Aanvullende art. 44 vragen m.b.t. traumahelikopter.

              , d.d. 30-04-2007,

 

 

Geacht College,

 

Het is de Statenfractie van de Partij voor Zeeland ter ore gekomen, dat van Nederlandse zijde communicatie met de Brugse Traumahelikopter, nadat deze in reactie op onze oproep is opgestegen, nauwelijks nog mogelijk is. (Momenteel maakt men gebruik van de G.S.M. en dat voldoet niet.)

De Belgische helikopter is voorzien van A.S.T.R.I.D. (All-round Semi-cellular Trunking Radio communication system with Integrated Dispatching) en de Nederlandse hulpdiensten zijn uitgerust met C2000. Beide systemen zijn gebaseerd op de Europese TETRA (TErrestrial Trunked RAdio) standaard met het oog op toekomstige Internationale samenwerking. De realiteit is echter dat deze beoogde koppeling nog steeds op zich laat wachten.

Met name in het belang van de veiligheid en de doeltreffendheid van de inzet, van deze voor onze Zeeuwse bevolking levensreddende dienstverlening, acht onze Fractie het niet langer verantwoord om een afwachtende houding te blijven aannemen.

Op grond van art. 44 van het Reglement van Orde leggen wij Uw College dan ook de volgende vragen voor:

 

·        is het mogelijk per ommegaande een C2000 unit c.q. portofoon van Nederlandse zijde te doneren aan de M.U.G. (Medische Urgentie Groep) Traumahelikopter uit Brugge (BE).

·        mochten er eventueel aanvullende aanpassingen aan de helikopter nodig zijn, ter voorkoming van onderlinge storing tussen de diverse elektronische componenten, verzoeken wij U deze kosten eveneens voor Uw rekening te nemen.

 

In het belang van de veiligheid van de Zeeuwse bevolking en allen, die in onze Provincie een kort of langer verblijf hebben ﴾recreatie/toerisme﴿, verzoeken wij Uw College in deze snel en doortastend op te treden.

 

Wij zien met belangstelling uw reactie tegemoet.

 

Hoogachtend,

 

Statenfractie Partij voor Zeeland ﴾PvZ﴿