Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Verkeersveiligheid. (26-04-2007) Ingezonden brief aan PZC/BN DE STEM.

Aan           : PZC/BN DE STEM (bestemd voor rubriek ingezonden brieven).

Onderwerp: Verkeersveiligheid.

Oostburg, d.d. 26-04-2007,

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Zeeland is de enige provincie in Nederland waar in 2006 zowel het aantal verkeersdoden (39) als het aantal ziekenhuisgewonden (307) substantieel is gestegen (PZC 24-04).

Het miljoenenverslindende proefproject ‘Duurzaam Veilig’ heeft helaas zijn doel gemist kunnen we nu constateren.

Is het niet denkbaar dat een aantal elementen juist slachtoffers veroorzaakt!?

Hindernissen die te pas en te onpas opdoemen voor de nietsvermoedende weggebruiker. Onlogische voorrangswijzigingen die zijn doorgevoerd.

De belijning die automobilisten naar het midden van de weg dirigeert waardoor de kans op frontale aanrijdingen toeneemt.

Mijn stelling is:

op de aanleg van rotondes, parallelwegen voor landbouwverkeer en fietspaden na is ‘Duurzaam Veilig’ een verkwisting van gemeenschapsgeld gebleken en de kunstmatige hindernissen, onlogische voorrangswijzigingen, gewijzigde belijning e.d. brengen nu de verkeersveiligheid nodeloos in gevaar en dienen met onmiddellijke ingang verwijderd c.q. aangepast te worden.

 

 

 

Hoogachtend,

 

François Babijn

Bakkersstraat 59

4501 RB Oostburg

Tel.      : 0117 452945

Fax      : 0117 451207

E-mail  : info@lijstbabijn.nl

Website: www.lijstbabijn.nl